Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > 2. přednáška z programování v Javě - základní dovednosti

2. přednáška z programování v Javě - základní dovednosti

Kategorie: Programování

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je pokračováním zpracování přednášek z programování v Javě podle Ing. Nováka.
Obsah:
1. Identifikátory a konvence pro jejich zápis
2. Komentáře
a) Jednořádkový komentář
b) Komentářový blok
c) Dokumentační komentář
d) Příklad dokumentačního komentáře - třída Kruh
3. Hlavní metoda - main()
a) V Javě je vše objekt, vyjímkou jsou základní (primitvní) datové typy
b) Primitvní datové typy - celočíselné
c) Primitivní datové typy - s pohyblivou řadovou čárkou a logický
d) Deklarace promenných
4. Operátor přetypování
a) Rozšiřující konverze
b) Zužující konverze
5. Deklarace a tvorba objektů
a) Pole
b) Příklad - ukázka použití pole
6. Obalové třídy primitivních datových typů + příklad
7. Automatické převody mezi primitivními a obalovými typy J2SE 5.0
8. Řetězce - vytváření podle třídy String
9. Obor platnosti proměnných
10. Aritmetické výrazy
a) Unární operátory
b) Binární operátory
c) Přiřazovaní operátory
d) Relační operátory - rovnost, nerovnost, logický součin, negace, menší než, větší než
11. Řídící struktury
a) Příkaz if
b) Příkaz if-else
c) Ternánrní operátor
12. Iterační příkazy (cykly)
a) Příkaz while
b) Příkaz do-while
c) Příkaz for
d) Příkaz for (tzv. for each) J2SE 5.0
e) Příklad s použitím for each J2SE 5.0
f) Návěstí - Příkaz break continue, return
g) Příkaz switch
Úryvek z práce:
"Identifikátory a konvence pro jejich zápis
..POZOR -Java důsledněrozlišuje velikost písmen!!!
..Třídy a rozhraní-začínávždy velkým písmenem, ostatníjsou malá. V případě, že identifikátor je tvořen více slovy, začínákaždéslovo velkým písmenem, např. Stringnebo StringBuffer.
..Metody a proměnné-začínámalým písmenem, při použitívíce slov dalšíslova začínajívelkými písmeny, např:
..proměnné-pocetnebo pocetPrvku,
..metody -start() nebo getSize(),
..Balíky-pouze z malých písmen, ve složených jménech je oddělovačem tečka, např. java.lang
..Konstanty-pouze z velkých písmen, např. PI nebo MAX_VALUE
Komentáře
..Jednořádkový komentář-začíná// a vše, co je za aždo konce řádku, je komentář.
utrata= pocetPiv* 15; // vypočte útratu v hospodě
..Komentářový blok-začínáznaky /* a aždo výskytu znaku */ je vše komentář.
/*metoda vypočte útratu
za pivo 12 stupňů*/
utrata= pocetPiv* /* 15 */ 20; /* 15 Kčje za desítku*/
..Dokumentačníkomentář-začínáznaky /** a končíznaky */
Používáse pro automatickégenerovánídokumentace programem javadoc.exe.
Je možnépoužívat tyto pomocnéznačky:
..@author–jméno autora danétřídy.
..@version–číslo verze třídy.
..@param–popisuje parametry konstruktoru a metod. Za značkou se musíuvést přesný název parametru z hlavičky příslušnémetody a za něj pak popis.
..@return–popisuje návratový typ u metod, kterévracínějakou hodnotu.
..@throws–používáse u metod k popsánídůvodu, kvůli kterému metoda
vyhazuje výjimku."

Poznámka

Soubor je ve formátu PDF.

Práce obsahuje hodně překlepů některá slova nejsou od sebe oddělena mezerami. Doporučuji rozsáhlou grafickou úpravu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3878
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse