Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > 8. Možnosti edukace a rozvoje zdravotně znevýhodněných. Instituce a druhy škol pro vzdělávání a výchovu tělesně postižených. Integrace somaticky a smyslově handicapovaných do běžných škol a problematika jejich společenské seberealizace

8. Možnosti edukace a rozvoje zdravotně znevýhodněných. Instituce a druhy škol pro vzdělávání a výchovu tělesně postižených. Integrace somaticky a smyslově handicapovaných do běžných škol a problematika jejich společenské seberealizace

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na možnosti edukace a rozvoje zdravotně znevýhodněných. Zajímá se o instituce a druhy škol pro vzdělávání a výchovu tělesné postižených. Navíc probírá integrace somaticky a smyslově handicapovaných do běžných škol a problematikou jejich společenské seberealizací.

Obsah

1.
Systém speciálního školství
2.
Předškolní výchova
3.
Povinná školní docházka
4.
Středoškolské vzdělání

Úryvek

"Zdravotní znevýhodnění
= zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc, nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání.

Specifika edukace žáků s tělesným postižením
Výchova a vzdělávání žáků s tělesným postižením je nezastupitelnou součástí komprehenzivní rehabilitační péče.
Tělesně postižení žáci jsou žáci se specifickými vzdělávacími potřebami. Ve většině případů tělesného postižení nedochází k postižení mentálních schopností žáků, což předurčuje i přístupy k edukaci tělesně postižených.

SYSTÉM SPECIÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ
Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami: žáky se zrakovým, sluchovým, tělesným nebo mentálním postižením, s vadami řeči, s více vadami, autisty, žáky se specifickými poruchami učení nebo chování, s chronickým onemocněním či zdravotně oslabené existuje v ČR několik alternativ vzdělávání.
Děti s handicapem mohou navštěvovat buď speciální školy, nebo speciální a specializované třídy pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním zřizované při běžných školách nebo mohou být individuálně integrovány do tříd/škol běžného vzdělávacího proudu.

Kurikulární aspekty
Pokud se k tělesnému postižení nepřidružuje MR, jsou tělesně postižení žáci vzděláváni podle platných kurikulárních dokumentů pro příslušný stupeň vzdělání, tedy na úrovni primárního a nižšího stupně sekundárního vzdělávání dle vzdělávacích programů Základní škola, Obecná a Občanská škola, Národní škola a podle RVP (ŠVP), samozřejmě s možností využít IVP.

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:
1) Speciální MtŠ
2) Běžné MŠ a třídy při běžných MŠ
3) ZŠ – Speciální třídy (např. pro Dys-), Integrované děti s individ . plánem
4) Speciální (bývalé pomocné) základní školy
5) Praktické (bývalé zvláštní) školy
6) Speciální střední odborné učiliště
7) Speciální střední školy
8) Speciální gymnázia
9) Večerní školy

Předškolní výchova
SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Jsou určeny dětem ve věku 3-6 let s různými handicapy, pomáhají všestrannému rozvoji dítěte (včetně postižených funkcí) a zajišťují rehabilitaci dítěte (kromě pedagogického personálu je ve speciálních mateřských školách přítomen i zdravotnický personál).
BĚŽNÉ MŠ
SPECIÁLNÍ TŘÍDY PŘI BĚŽNÉ MŠ

Povinná školní docházka
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ (Dříve ZVLÁŠTNÍ škola)
Děti s lehkým stupněm MR, popřípadě s podprůměrnou úrovní rozumových schopností, když nejsou z různých důvodů schopni prospívat v běžné ZŠ. Při jejich vzdělávání se uplatňuje individuální přístup, odpovídající jejich vývojovým a osobním zvláštnostem.
V ČR je zhruba 500 takovýchto škol. O zařazení žáka do Zvláštní školy rozhoduje ředitel školy – je to však podmíněno souhlasem rodičů. Zvláštní školy jsou 9ti leté a žáci v nich plní povinnou školní docházku. Učební plán Zvláštní školy zahrnuje obdobné vyučovací předměty jako učební plán ZŠ, s výjimkou cizích jazyků. K osvojení praktických dovedností byl do učebního plánu Zvláštní školy zařazen poměrně velký počet hodin pracovního vyučování."

Poznámka

UJEP, Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera30029
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse