Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Abstraktní umění - Wassily Kandinsky a František Kupka

Abstraktní umění - Wassily Kandinsky a František Kupka

Kategorie: Dějiny umění, Malířství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Karlova Fakulta sociálních věd, Praha 1

Charakteristika: Seminární práce z předmětu Kultura a umění ve 20. století se věnuje vzniku abstraktního umění, které zastávalo důležitou roli v malířství. Důkazem toho je, že z něj vychází řada dalších uměleckých směrů. Protože se jedná o téma velmi obsáhlé, je hlavní pozornost zaměřena na pravděpodobně nejznámějšího představitele tohoto směru – Wassila Kandinského, který byl u počátku abstrakcionizmu, a současně i na českého malíře Františka Kupku. Je zajímavé porovnat, co oba spojuje a co naopak odlišuje.

Obsah

1.
Úvod
1.1.
Výtvarné umění na počátku 20. století
1.1.1.
Fauvismus
1.1.2.
Expresionismus
1.1.3.
Kubismus
1.1.4.
Futurismus
1.1.5.
Abstrakce
2.
Abstraktní umění
2.1.
Wassily Kandinsky
2.2.
František Kupka
3.
Závěr
4.
Obrazové přílohy

Úryvek

"3.1. Výtvarné umění na počátku 20. století
Abstraktní umění nevzniklo z ničeho nic a ze dne na den a než se dostaneme k jeho vzniku, bylo by vhodné připomenout si situaci v umění na počátku 20. století. Pro přelom 19. a 20. století byl typický vznik řady nových směrů, docházelo k přehodnocení pohledu na svět, na hodnoty a díky vzniku fotografie a prudkému rozvoji vědy došlo i ke změně pohledu na umění, které se autentičností a přesností nemohlo fotografii rovnat. Umění již tedy nemělo ukazovat reálně. Díky tomuto posunu ve vnímání, vznikla řada směrů, které se již nezaměřovaly na téma, ale na výrazové prostředky.

3.1.1. Fauvismus
Prvním takovým výtvarným směrem byl fauvismus, ve kterém se spojili „žáci z ateliéru G. Moreaua a z Academie Carriére s mladými malíři, kteří přišli do Paříže z Chatou nebo z Le Havru.“ Jméno směru pochází od kritika Louise Vauxcellese (le fauve = šelma), který jej poprvé použil v roce 1905 na pařížském Podzimním salónu, nicméně to již skupina několik let tvořila. Mezi hlavní představitele patřil H. Matisse, A. Derain, A. Marquet, M. Vlaminck, O. Friesz, R. Dufy, G. Braque, K. van Dongen a G. Rouault. Skupina nevytvořila žádný program, jejím cílem byla čistá barva, naprostá harmonie mezi výrazem a kompozicí, kdy síla měla vycházet z barevné plochy. Barvy byly zářivé a čisté a kontrasty silné.

3.1.2. Expresionismus
Tímto termínem označil vydavatel berlínského časopisu Der Sturm H. Walden v roce 1911 „všechny tehdejší moderní umělecké směry jako kubismus, futurismus i abstraktní umění.“ Opět nešlo o přesný program, ale o generační vzpouru proti „secesi a impresionistickému naturalismu… a současně také o reakci na rostoucí sociální napětí a kulturní a psychické konflikty, které s sebou nesl moderní život.“ Hlavním cílem expresionismu bylo nalezení smyslu lidské existence.

Období expresionismu se dá chronologicky rozdělit na tři období. Prvním jsou roky 1885 – 1900, které byly především reakcí na naturalismus a impresionismum a hlavním představitelem byl V. van Gogh, H. Toulouse-Lautrec, E. Munch, J. Ensor a F. Hodler. Typická byla precizní kresebnost, která přecházela až do karikatury a velká barevnost.

Do druhého období patří činnost drážďanské skupiny Die Brűcke, jejímž zakladatelem byl E.L. Kirchner, členy pak E. Heckel, K. Schmidt-Rottluff, M. Pechstein a E. Nolde. Tato skupina byla ovlivněna francouzskými fauvisty, věnovala se nejprve grafice (do roku 1910) a později i malbě a její činnost ukončila 1. světová válka. Do této éry patří i tvorba mnichovské skupiny expresionistů Der Blaue Reiter, kterou založil V. Kandinsky a F. Marc v roce 1911. Členy dále byli A. Kubín, P. Klee, A. Javlenskij, M. Verefkinová, G. Műnterová a A. Macke. Tvorba této skupiny sahá od romantické představivosti až k čisté abstrakci, cílem bylo ukázat duševní pravdu, důraz byl kladen na barvu a duchovní rozměr.

Třetím obdobím jsou pak první léta po roce 1918 před nástupem klasicismu. K této expresionistické generaci se hlásí např. O. Dix, G. Grosz nebo M. Gromaire.

3.1.3. Kubismus
Název tohoto směru pochází – stejně jako fauvismus – od kritika L. Vauxcellese, který při kritice obrazů G. Braqua použil výraz „bizarreies cubiques“ – kubistické bizarnosti a malíři tuto přezdívku použili jako programové heslo. Kubismus se dá rozdělit do dvou období – analytický kubismus (1910-1912) a syntetický kubismus (1913-1914). Prvnímu období předcházelo jakési přípravné období, kdy Picassovu a Braquovu tvorbu ovlivňoval Cézanne a černošské sochařství. Toto období bývá označováno jako „tzv. negerské období 1907-1910“ . Sem patří slavný Picassům obraz Avignonské slečny, kde – po vzoru negerské skulptury – použil Picasso deformaci tvaru a jeho redukci na geometrické prvky. Právě v rozbití tvaru hledá kubismus podstatu všeho."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26204
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse