Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Acidimetrie - stanovení uhličitanu a hydroxidu

Acidimetrie - stanovení uhličitanu a hydroxidu


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Práce obsahuje laboratorní práci na téma stanovení uhličitanu sodného a hydroxidu sodného podle Winklera.

Obsah

1.
Text
2.
Příklady

Úryvek

"Pomůcky: 250ml odměrná baňky, 25 ml dělená pipeta, střička, 2 titrační baňky, byreta s kohoutem, 2 kádinky, filtrační papír

Chemikálie: vzorek, kongočervěň, HCl (c= 0,0951 mol/l), BaCl2 (w= 10%), FFT

Postup:
- do 250 ml odměrné baňky odpipetovat 14 ml vzorku, doplnit po rysku, promíchat
- do titrační baňky odpipetovat 25 ml pracovního roztoku, přidat několik kapek indikátoru (kongočervěň), titrovat roztokem HCl do trvalé změny barvy (V1)
- znovu odpipetovat do titrační baňky 25 ml, přidat asi 10 ml BaCl2 (w= 10%) a přidat několik kapek FFT
- titrovat roztokem HCl do odbarvení (V2)
- oba postupy provést 4x
Výpočty: a) hmotnost NaOH
n(NaOH)/ n(HCl)= 1/1
n(NaOH)= n(HCl)
m(NaOH)= c(HCl)* V2(HCl)* Mr(NaOH)* Fz
m(NaOH)= 0,0951* 0,0264* 40,08* 10= 1,0063

b) hmotnost Na2CO3
n(Na2CO3)/ n(HCl)= ½
m(Na2CO3)= ½* c(HCl)* V1- V2 (HCl)* Mr(Na2CO3)* Fz
Tabulka:
n V1 (HCl) (l) V2 (HCl) (l) V1- V2 (l) m(Na2CO3) (g) m(NaOH) (g)
1 0,0330 0,0264 0,0066 0,3326 1,0063
2 0,0290 0,0268 0,0022 0,1109 1,0215
3 0,0327 0,0262 0,0065 0,3276 0,9986
4 0,0326 0,0262 0,0064 0,3225 0,9986
Fz(NaOH)= 10
Mr(NaOH)= 40,08
Mr(Na2CO3)= 105,99
Fz= 10
c(HCl)= 0,0951 mol/l

Qtest: (NaOH)
0,9986"

Poznámka

Práce obsahuje příklady i s výpočty.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52fb64f507270.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Acidimetrie.naoh_a_na2co3.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse