Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Agroklimatická charakteristika území obce Sedlec, Netolický potok

Agroklimatická charakteristika území obce Sedlec, Netolický potok


Kategorie: Geografie, Meteorologie, Zemědělství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce přináší agroklimatickou charakteristiku zpracovanou pro území obce Sedlec s využitím údajů ze stanice České Budějovice. Po zeměpisné lokalizaci oblasti si všímá teplotních, srážkových a povětrnostních podmínek pro jednotlivé měsíce v roce i v úhrnu za rok, a to s ohledem na pěstování plodin. Text se dále krátce dotýká klimatologických indexů a fenologických charakteristik území a v závěru přináší stručné shrnutí poznatků.

Obsah

1.
Úvod
2.
Všeobecné údaje
3.
Teplotní poměry
4.
Srážkové poměry
5.
Směr větru
6.
Klimatologické indexy
7.
Fenologické charakteristiky
8.
Závěr
9.
Fotografie

Úryvek

"Úvod
Agroklimatická charakteristika je zpracována pro území obce Sedlec, Netolický potok. Údaje jsou zpracovány ze stanice České Budějovice.

Všeobecné údaje
Obec Sedlec leží v nadmořské výšce 383 m a její zeměpisné souřadnice jsou 48°59' severní šířky a 14°28' východní délky. Vzdálenost obce od meteorologické stanice je 24 kilometrů a rozdíl nadmořské výšky mezi lokalitou a meteorologickou stanicí je 8 m.

Teplotní poměry
Průměrná měsíční teplota vzduchu je pro měsíc leden -2.1°C a pro nadcházející měsíce -1.1, 3.1, 7.5, 12.8, 15.8, 17.4, 16.7, 13.0, 7.8, 2.9 a -0.7. Průměrná roční teplota vzduchu je 7.8 °C, takže se oblast považuje za poměrně teplou. Nejvyšší naměřené teploty byly v červenci 17,4 C. Je to proto, že v červenci je sklizeň zemědělských plodin, hlavně obilovin. To je vrchol vegetačního období. Nejmenší teplota byla naměřena v lednu – 2,1 C. Je to období vegetačního klidu. Úplný vegetační klid nastává až při -20C.

Datum nástupu a konec agroklimatických období je charakterizován průměrnou denní teplotou vzduchu. Začátek trvání pro 0°C je
18. listopadu a konec 12. února, pro 10°C je začátek 13. dubna a konec 17. září a pro 15°C je začátek 17. května a konec 15. srpna. Teploty pod 0 C byly naměřeny od 18.11. do 12.2. a trvaly 66 dní. Žito a jiné obiloviny dobře snáší přezimování, záleží také na množství sněhové pokrývky. Na jaře se mohou vyskytovat škůdci. V hlavním vegetačním období je důležité, aby měly rostliny dostatek vody, látek, živin potřebných pro dobrý růst a to se poté odráží i ve sklizni. Teploty nad 10C byly 13.4. -17.09. tj. 158 dní. Nad 15C – velmi teplé období – období léta probíhalo od 17.5. - 15.8. a celkem trvalo 91 dní.

Průměrná teplota půdy v hloubce 10 cm je pro měsíc leden -0.1°C a pro nadcházející měsíce -0.8, 1.7, 8.4, 14.3, 18.2, 19.9, 19.0, 15.4, 9.4, 4.3 a 0.6. Průměrná roční teplota půdy v hloubce 10 cm je 9.1°C.

Průměrná teplota půdy v hloubce 20 cm je pro měsíc leden -0.7°C a pro nadcházející měsíce -0.6, 1.7, 7.8, 13.5, 17.4, 19.4, 18.7, 15.4, 9.8, 4.6 a 1.0. Průměrná roční teplota půdy v hloubce 20 cm je 9.0°C.

Průměrná teplota půdy v hloubce 50 cm je pro měsíc leden 0.5°C a pro nadcházející měsíce 0.1, 1.7, 6.8, 11.8, 15.8, 17.8, 17.9, 15.5, 10.9, 6.0 a 2.4. Průměrná roční teplota půdy v hloubce 50 cm je 8.9°C."

Poznámka

Práce obsahuje fotografie krajiny o rozsahu 1,5 strany, které nejsou započítány do celkového rozsahu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ed7ef6612c46.zip (2760 kB)
Nezabalený formát:
Agroklimaticka_charakter_Sedlec.doc (2800 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse