Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Aktuální problémy současné pedagogiky - výpisky z přednášek

Aktuální problémy současné pedagogiky - výpisky z přednášek

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky z přednášek heslovitě seznamují s aktuálními problémy současné pedagogiky. Nejdříve informují o vývoji vzdělávání od starověku, přes renesanci až do 20. století. Zmiňují známé představitele, zejména Jana Amose Komenského. Vypisují důležité reformy. Zabývají se českou vzdělaností a lidovýchovou. Věnují se alternativnímu školství. Uvádí transformaci školství, především transformaci maturit a projektu Rámcový vzdělávací program.

Obsah

1.
Školství - vývoj vzdělávání – historie
1.1.
Období starověku
1.2.
Starověké Řecko (antika)
1.3.
Raný středověk
1.4.
Změna v období renesance
1.5.
Významní představitelé Jednoty bratrské
1.5.1.
Jan Blahoslav
1.5.2.
J. A. Komenský
1.6.
Reformy za období Marie Terezie
1.7.
Osvícenství
1.8.
Školská soustava
1.9.
Unifikace
1.10.
Období okupace
1.11.
Období experimentování
1.12.
70. Léta
1.13.
1990 – Nový školský zákon
2.
Česká vzdělanost
2.1.
J. A. Komenský – idea celoživotního vzdělávání
2.2.
Doba národního obrození
2.3.
Zúročení při založení Československé republiky
2.4.
Lidovýchova
2.5.
Vznik socialistické akademie
2.6.
Soutěživost mezi východním a západním blokem v oblasti ekonomiky
2.7.
Zrušení oficiálního vzdělávacího systému
3.
1989 – změny ve výuce a vzdělávací soustavy
3.1.
Waldorfské školy
3.2.
Škola Montessory
3.3.
Návrhy na transformaci vzdělávací soustavy
3.3.1.
Návrh pedagogické komise Jednoty českých matematiků a fyziků
3.3.2.
Výchova učitelů
3.3.3.
Návrh projetu transformace výchovně vzdělávací soustavy
4.
Transformace školství v současnosti
4.1.
RVP – rámcový vzdělávací program
4.2.
Transformace maturit
4.4.1.
Státní maturity
4.5.
Problematika globalizace

Úryvek

"Školství - vývoj vzdělávání – historie – počátky již od pravěku, v tlupách názornou formou, odezírání, ukazování, vysvětlování, předávání zkušeností. Mladí byli vychováváni k úctě ke starším, k náčelníkovi a k matkám (žena má v této době důležitou pozici)
Období starověku – vznik prvních škol - na Blízkém Východě v Mezopotámii první písařské školy – potřeba vyplynula z ekonomické situace – palácové hospodářství - byla potřeba evidence účetní, sledování přírodních podmínek. Postupně není jen potřeba ekonomická, ale i právní aj. = rozvíjí se další školy – právní, literární aj. Vyhrazeno jen pro určitou skupinu lidí – pro bohatší.
Významný pokrok – Starověké Řecko (antika). Řekové přebírají pokrok od ostatních států, chtěli vytvořit harmonickou osobnost – fyzickou a vzdělanostní vyspělost.
Základem jsou Homérské eposy (fyzicky zdatní, vzdělaní jedinci) = první vzdělávací příručky.
Teprve později nastal rozvoj vzdělávání na odborné úrovni – přišli SOFISTÉ, vzdělanci kteří se rozhodli, že budou chodit od obce k obci a že budou šířit vzdělanost.
Jedním z nejvýznamnějších sofistů byl SÓKRATÉS – rozšiřuje učení sofistů o logiku. Posluchač s kterým vede dialog dochází k závěru zapojením logických závěrů - zapojení logiky do učení člověka je nejvýznamnějším přínosem. Ukázat posluchači, že se mílí, aby si sám vyvodil proč tomu tak je, ukázání směru.
Na SÓKRATA navazuje určitým způsobem PLATÓN = v člověku je nesmrtelná duše, která mu zprostředkovává poznání idejí – idealistická škola – svět je odrazem jeho duše
Platón je zakladatelem AKADEMIE (vysoká škola) – důraz na vzdělávání fyzické, mravní, humanistické, přírodovědné – absolvent byl všestranně vzdělaný.
Akademie měla trvání 1000 let, pak ji nařídil zrušit Byzantský vůdce – císař Justinián.
ARISTOTELES – cenil si používání rozumu – racionality – dostal prvky racionalizmu do vzdělávání.
Na řeckou navazuje vzdělanost římská.
tzv. RANÝ STŘEDOVĚK – období temna - úpadek kultury, vzdělanosti. Není to tak docela pravda, vzdělanost je motivována a řízena křesťanstvím. Školy zřizovány převážně církví, vznikají křesťanské klášterní /internátní/ školy, školy kapitulní (pro vyšší církevní hodnostáře), farní školy.
- Získávání vzdělání z oblasti matematiky, astronomie-vliv křesťanství, hvězdářství, latina, filozofie, přírodní vědy, řečtina.
- Po klasickém vzdělání nedychtí příslušníci šlechty, ti jsou vzděláváni v hraní na hudebních nástrojů, recitaci, tanci, jízdě na koni, zacházení s mečem apod.
- Vzdělání klasické nepovažovali za potřebné – matematika, jazyk, psaní bylo pro ně něco podřadného. Naopak ženy se vzdělávali v klášterech učili se zde základy počítání, čtení, psaní a latinu – převyšovaly muže, nesměly to ale dát najevo."

Poznámka

Práce obsahuje hrubé pravopisné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19025
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse