Seminarky.cz > Životopisy > > > Albert Einstein

Albert Einstein


Kategorie: Přírodovědné a technické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje se životem, kariérou a vynálezy Alberta Einsteina.

Obsah

1.
Předválečné období
2.
Postavení za války a po jejím skončení

Úryvek

“ S revoluční teorií chápání hmotného světa přišel ve 20. století německý fyzik Albert Einstein (1879-1955). Einstein se narodil v německém městě Ulmu a záhy projevil zájem o stroje jako syn elektroinženýra. Studia absolvoval na technické univerzitě v Curychu. Roku 1901 získal švýcarské občanství a pracoval v patentovém úřadu v Bernu, přičemž pokračoval ve vlastním výzkumu. Roku 1905 získal doktorát.V následujících letech začal formulovat myšlenky, které změnily pojetí fyziky, tak jak je vytvořil Isaac Newton. Ve své speciální teorii relativity (1905) Einstein tvrdil, že rychlost světla je konstantní a že žádné materiální těleso- např. kosmická loď- se nemůže pohybovat rychleji. Einstein také dokázal, že když se rychlost předmětu blíží rychlosti světla, zkracují se ve směru pohybu, jejich hmotnost roste a čas pro ně ubíhá pomaleji. V obecné teorii relativity (1916) zavedl čtyřrozměrný popis vesmíru zvaný časoprostor, ve kterém je čas pokládán za další dimenzi jako délka, šířka a hloubka. Od doby svého vzniku byly obě teorie opakovaně potvrzeny. Einsteinova studie o speciální teorii relativity mu umožnila opustit patentový úřad a přednášet na různých evropských univerzitách. Roku 1914 se usadil v Berlíně, kde působil až do roku 1933 jako ředitel Fyzikálního ústavu císaře Viléma. Einstein získal světovou slávu poté, co pravdivost jeho obecné teorie relativity potvrdil britský astronom Arthur Eddington. Třebaže jeho teorii rozuměla pouze hrstka lidí, stal se Einstein symbolem největších úspěchů vědy. Nobelovu cenu za fyziku roku 1921 získal Einstein nikoli za odhalení tajemství relativity, nýbrž za svou teorii z roku 1905, vysvětlující fotoelektrický jev.
Když se roku 1933 dostali v Německu k moci nacisté, Einstein, který byl židovského původu, uprchl ze země. Nejprve žil ve Francii a poté se přestěhoval do Princetonu ve spojených státech, kde pokračoval ve svých výzkumech v Institute of Advanced Study. Roku 1939 napsal americkému prezidentovi Frenklinu D. Rooseveltovi dopis, ve kterém vzhledem k vývoji zbrojení v Německu naléhal na výrobu atomových zbraní. Po 2. světové válce se postavil proti závodům ve zbrojení. Ačkoli některé rovnice popisující štěpení radioaktivního materiálu pocházejí ze speciální teorie relativity, Einstein se na dalším vývoji atomových zbraní již nepodílel. V pozdějších letech svého života byl vnímán jako výstřední člověk, který se kriticky stavěl k establishmentu, ale budil úctu svými pacifistickými názory. Roku 1952 odmítl úřad izraelského prezidenta. Einsteinovo dílo je dodnes chápáno jako ústřední pilíř fyziky. Jeho teorie byly základem pro pokusy profesora Stephena Hawkinga a dalších, kteří se snaží vypracovat jednotnou teorii, jež by plně vysvětlila mechanismus vesmíru."

Poznámka

Obsahuje fotografii.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4741b60ee4946.zip (35 kB)
Nezabalený formát:
Einstein.doc (60 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse