Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Alexandr Sergejevič Puškin: Dubrovský

Alexandr Sergejevič Puškin: DubrovskýKategorie: Evropská literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Dubrovský, jehož autorem je Alexandr Sergejevič Puškin.

Obsah

1.
Alexandr Sergejevič Puškin: Dubrovský

Úryvek

"Dubrovský
Puškin Alexandr Sergějevič
Dubrovský byl synem mužika na Trojekurovově statku. Trojekurov byl pán velmi bezohledný, jenž se svými poddanými jednal surově. Ve svém domě měl hotový harém, šestnáct dívek, jež pak provdával, když se mu znelíbily, za mužiky. K svému prostopášnému životu potřeboval mnoho peněz a nešetřil mužiků; bral jim nehledě na to, zda je tím neuvrhuje do krušivé nouze Tak sebral hospodářství i otci Dubrovského. Dubrovský rodný statek zapálí a pak se mstí za křivdy, kterých se Trojekurov na mužicích dopouštěl, ale tak, že Trojekurov to ani nepozoruje. Dubrovský se zmocní listin jakéhosi Franouze a je přijat za vychovatele Trojekurovova syna. Nikdo netuší, že domnělý Francouz je Dubrovský. Do Dubrovského se zamiluje Trojekurovova dcera Marie. Avšak Dubrovský jí odhalí svou skutečnou identitu a Marie, která je zmatená četbou francouzských románů, znuděná životem na vsi, domluví se s Dubrovským, že se od něho nechá unést od oltáře, k němuž má přistoupit po vůli svého otce se starým knížetem. Dívka je tímto plánem vskutku nadšena a je povolná otci, který ji nutí, aby si starého knížete vzala. Již stojí se svým ženichem před oltářem, ale Dubrovský nepřichází. Osudné slovo, jímž se stává ženou starého knížete, splývá jí pomalu ze rtů. Dubrovský ještě nepřichází. Na cestě z kostela přepadne se svými druhy svatbu Dubrovský, který se opozdil, ženicha zraní a Marii chce unést. Marie je však povaha romantická. Teď se cítí být ženou knížete, brání se, Dubrovský je zraněn, ale jeho druhům se podaří jej odnést a uniknout. Proti loupežnické tlupě Dubrovského je posláno vojsko; vojsko loupežníky pronásleduje. Dubrovský je však sytý loupežnického života, napomíná své druhy, aby začali poctivý život, a sám odchází do světa, aby také začal jiný život."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51cc9abc2d44e.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
A_S_Puskin_Dubrovsky.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse