Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Alice in bed (Národní divadlo Brno)

Alice in bed (Národní divadlo Brno)


Kategorie: Divadlo

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Charakteristika: Recenze české opery Alice in bed v podání brněnského Národního divadla rozebírá inscenaci velmi podrobně. V úvodu nalezneme veškeré potřebné informace o opeře samotné. Další dva odstavce jsou věnovány autorům Ivo Medkovi a Markétě Dvořákové. Čtvrtý odstavec pak uvádí všechny důležité osoby pro tuto inscenaci, jako je kostymérka, dirigent, režisér a další. Poslední dva odstavce jsou pak věnovány kritice samotné - jak hudby, tak propagace.

Obsah

Alice in bed (NDB), rozsah 2,5 NS:
1.
Seznámení s inscenací
2.
Ivo Medek (autor)
3.
Markéta Dvořáková (autorka)
4.
Lidé v opeře (kostymérka, scénárista, ...)
5.
Obsah - děj
6.
Kritika hudby
7.
Kritika propagace

Úryvek

"Alice in bed je česká opera Iva Medka a Markéty Dvořákové na motiv Alenky v Říši divů. Tato vokálně instrumentální skladba byla napsána pro šest hlasů, jeden dětský hlas a jednoho tanečníka. Je to mezinárodní společná práce celkem čtyř autorů – Čechů Iva Medka a Markéty Dvořákové a libretistů Sjarona Minaila z Holandska a Anny Daschkey z Německa. Ač je opera česká, libreto je napsáno v anglickém jazyce, což umožňuje snadnější šíření do ostatních států.
Ivo Medek je brněnský hudební skladatel a publicista. V nynější době je také rektor a pedagog na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Kromě Alice in bed zkomponoval přes padesát skladeb, mezi kterými najdeme jak orchestrální či komorní skladby, tak i ty elektroakustické. Dále je autorem množství multimediálních projektů, kde uplatňuje svou osobitou kompoziční metodu. Je spoluzakladatelem hudebního souboru "Ars Inkognito", jenž se věnuje převážně soudobé hudbě."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55080329c642b.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Alice_in_bed.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse