Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Alkany - laboratorní protokol

Alkany - laboratorní protokol


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, Havířov - Město

Charakteristika: Laboratorní protokol se týká problematiky alkanů. V úvodu dodává teoretické pozadí, kde vymezuje alkany. Prvním úkolem je příprava methanu. Jsou zde vypsány pomůcky a chemikálie, postup přípravy a vypracování. Druhý úkol se zabývá vlastnostmi methanu. Jsou zde taktéž vypsány všechny potřebné pomůcky a chemikálie, postup a vypracování. Závěr obsahuje rozsáhlé shrnutí.

Obsah

1.
Teorie
2.
Úkol č. 1
2.1.
Chemikálie
2.2.
Pomůcky
2.3.
Postup
2.4.
Vypracování
2.4.1.
Pozorování
2.4.2.
Rovnice dekarboxylace methanu
3.
Úkol č. 2
3.1.
Chemikálie
3.2.
Pomůcky
3.3.
Postup
3.4.
Vypracování
3.4.1.
Pozorování
3.4.2.
Rovnice - reakce methanu s kyslíkem
4.
Závěr

Úryvek

"Teorie: Alkany jsou nasycené uhlovodíky , obsahující pouze jednoduché vazby. Dají se připravit dekarboxylací bezvodých alkalických solí karboxylových kyselin. Karboxylové kyseliny obsahují karboxylovou skupinu (R – COOH). Sůl karboxylové kyseliny vznikne, když nahradíme H kovem (Na) R- COONa. Dekarboxylace je zbavení se karboxylové skupiny. Reakce se provádí se směsí NaOH a CaO. Obecně lze přípravu tímto způsobem vyjádřit rovnicí:

R – COONa + NaOH + CaO R – H + Na2CO3

Úkol č.1: PŘÍPRAVA METHANU

Chemikálie: bezvodý octan sodný, NaOH, CaO,

Pomůcky: skl.vana, kádinka,3 zkumavky,skl. trubička,stojan, držák,3 gumové zátky,kahan, třecí miska

Postup: Nejprve si připravíme směs NaOH a CaO v poměru 3g : 1g a směs rozetřeme na prášek v třecí misce. Takto připravenou směs smícháme s 5g přežíhaného bezvodého octanu sodného a dáme do větší zkumavky. Zkumavku zapojíme do předem připravené aparatury do vodorovné polohy. Směs zahříváme po celé ploše zkumavky kahanem a necháme postupně naplnit 2 další připravené zkumavky vzniklým plynem. Po ukončení aparatury ihned odpojíme od zkumavky zátku s odváděcí trubicí, aby nedošlo ke vzniku třaskavé směsi.

Vypracování:
• Pozorování : Při zahřívání směsi v první zkumavce jsme mohli po chvíli zpozorovat uvolňování plynu , který vytlačoval vodu ve druhé předem připravené zkumavce

• Rovnice dekarboxylace methanu :

CH3COONa + NaOH CH4 + Na2CO3

Úkol č 2: VLASTNOSTI METHANU

Chemikálie: vápenná voda, KMnO4

Pomůcky: špejle , zápalky

Postup: První zkumavku s methanem ihned po otevření zapálíme pomocí špejle a přilijeme trochu vápenné vody a pozorujeme reakci. Do druhé zkumavky ,ihned po odzátkování, nalijeme trochu manganistanu draselného.

Vypracování:
• Pozorování: Když jsme nalili do první zkumavky vápennou vodu, mohli jsme zpozorovat, že se voda silně se zakalila. Po nalití KMnO4 do druhé zkumavky se nestalo nic.
• Rovnice: reakce methanu s kyslíkem:

CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O
reakce s vápennou vodou:

Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50966cc0c2212.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Alkany_lab_protokol.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse