Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Alkeny - laboratorní protokol

Alkeny - laboratorní protokol


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, Havířov - Město

Charakteristika: Laboratorní protokol se zabývá alkeny. Po uvedení velmi stručné teorie přechází k prvnímu úkolu, jehož cílem je příprava ethenu. Protokol vypisuje všechny potřebné chemikálie a pomůcky, postup přípravy a vypracování. Celou práci shrnuje závěr.

Obsah

1.
Teorie
2.
Úkol č. 1
2.1.
Chemikálie
2.2.
Pomůcky
2.3.
Postup
2.4.
Vypracování
2.4.1.
Pozorování
2.4.2.
Rovnice
2.5.
Závěr

Úryvek

"Teorie: Ethylen se dá připravit dehydratací ethanolu koncentrovanou kyselinou sírovou nebo katalytickou dehydratací s použitím oxidu hlinitého.

Úkol č.1: PŘÍPRAVA ETHENU

Chemikálie: ethanol (líh) , konc. H2SO4 , bezvodý síran hlinito-draselný, bromová voda, roztok KMnO4
Pomůcky: varná baňka, gumová zátka s otvorem, skleněná trubička, stojan, zkumavky, lžička, odměrný válec
Postup: Do varné baňky dáme 3 cm3 ethanolu a 9 cm3 konc. H2SO4. Jako katalyzátor přidáme trochu bezvodého síranu hlinito-draselného, baňku uzavřeme zátkou, přes kterou prostrčíme skleněnou trubičku. Její druhý konec ponoříme do zkumavky s roztokem manganistanu draselného. Varnou baňku opatrně zahříváme a unikající ethylen necháme pronikávat do roztoku manganistanu draselného a pozorujeme změny.
Vypracování:
• pozorování: směs v baňce začíná pomalu hnědnout, mírně černá až se zbarví do černa. Směs dýmí prochází do zkumavky s manganistanem draselným, který bublá a po čase začíná měnit barvu z fialové na hnědou , stále více světlá až se stane roztok zcela bezbarvým

H+ HSO4-
• rovnice : - CH3CH2OH CH3-CH2-O-H CH3CH2+ CH2=CH2
H - H2O - H2SO4

KMnO4
- CH2CH2 CH2 – CH2 , Mn VII MnIV MnII
OH OH

Závěr: Mn je oxidační činidlo, sám se tudíž redukuje. U nenasycených uhlovodíku dokazuje násobné vazby. V našem případě důkaz ethenu. Ethanol černá ,protože H2SO4 má dehydratační účinky, ethen uniká a ve zkumavce zůstává C – zuhelnatění. Ethen je bezbarvý hořlavý plyn nasládlé vůně. Se vzduchem tvoří výbušnou směs. Bývá obsažen v zemním a koksárenském plynu. Patří mezi základní suroviny v chemickém průmyslu. Používá se k výrobě polyethylenu, styrenu aj. V přírodě se přirozeně vyskytuje jako metabolit rostlin mající charakter fytohormonu. Urychluje stárnutí květů, zrání plodů a opadání listů."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50966e271a58e.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Alkeny_lab_protokol.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse