Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Allianz pojišťovna, a.s. - strategický plán společnosti

Allianz pojišťovna, a.s. - strategický plán společnosti


Kategorie: Strategický management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá fiktivním strategickým plánem společnosti Allianz a.s. V úvodu firmu stručně charakterizuje, uvádí její organizační strukturu, i historii, poté se věnuje jejím strategickým cílům, interní, i externí analýze, a volbě strategie.

Obsah

1.
Úvod
2.
Charakteristika společnosti
2.1.
Základní údaje
2.2.
Organizační struktura společnosti
2.3
Historie a vývoj společnosti
3.
Vize společnosti a strategické cíle
3.1.
Vize společnosti
3.2.
Definice strategických cílů
3.3
Model BSC
3.4
Strategie dosažení cílů společnosti
4.
Interní a externí analýza společnosti
4.1.
Analýza externího prostředí
4.1.1
Makroprostředí
4.1.2
Mezoprostředí
4.1.3
Matice EFE
4.2.
Analýza interního prostředí
4.2.1
Analýza SWOT
4.2.2
Management
4.2.3
Marketing
4.2.4
Finance, účetnictví
5.
Analýza Space
6.
Volba strategie
6.1
Růstová strategie
6.2
Konkurenčně orientovaná strategie
7.
Závěrečné hodnocení

Úryvek

"3.4 Strategie k dosažení cílů společnosti

Společnost se snaží dosáhnout svých strategických cílů především prostřednictvím prosazování se vůči konkurenci, udržování a zvyšování dosavadních kvalit.
Některé z cílů sahají za horizont 5 let a dá se říci, že jsou trvalé. Je to hlavně zvyšování kvalifikace zaměstnanců a zvyšování kvality služeb pro zákazníky. Naproti tomu se některé cíle mohou za několik let změnit. Vždycky mohou přijít neočekávané okolnosti, kvůli kterým budou muset být cíle radikálně přehodnoceny.
Těmito neočekávanými jevy mohou být např.: stagnace nebo pokles poptávky po produktech společnosti. V každém případě pokud tyto vlivy nenastanou, měla by být společnost schopna dosáhnout vytčených cílů, přičemž, aby bylo dosaženo těchto vytyčených cílů, musí společnost uskutečňovat konkrétní kroky k nim vedoucí.
V oblasti zvyšování kvalifikace zaměstnanců a zvyšování kvality služeb pro zákazníky již společnost provádí určité kroky. V dlouhodobém časovém horizontu společnost počítá s investiční výstavbou moderního vysokoškolského centra pro obor pojišťovací makléř v Brně. Velmi neobvyklý, ale zaměstnanci kladně hodnocený, je program školení pracovníků v oboru informačních technologií. Toto školení se týká všech zaměstnanců, i těch, kteří přímo k výkonu své práce počítač nepotřebují. Allianz pojišťovna poskytuje svým zaměstnancům mnohá školení a kurzy rozvíjející odborné znalosti a podporující jejich osobní rozvoj. Naši zaměstnanci mají možnost zúčastnit se např. jazykových kurzů, odborných kurzů. Naše společnost také podporuje účast zaměstnanců na konferencích a profesních setkání a mimopracovních vzdělávání.
Společnost však věří, že tyto kroky ve svém důsledku povedou k naplnění strategických cílů. Dále jsme zavedli soutěže a bonifikace pro pojišťovací poradce, které umožňují pružně reagovat na aktuální potřeby při řízení obchodní služby. Připravili jsme také nový motivační program pro nové pojišťovací poradce, kterých jsme přijali přes 640.

4) Interní a externí analýza společnosti
Při vytváření strategického plánu je třeba vzít v úvahu, jak faktory makroprostředí, mezoprostředí tak i faktory mikroprostředí. Analýza interní prostředí se používá k identifikaci silných a slabých stránek společnosti, zatímco k identifikaci hrozeb a příležitostí společnosti se používá externí analýza.
Proces shromažďování informací o podmínkách a vnějších vlivech je výchozím bodem každého strategického rozhodování. Při této analýze je pozornost věnována socio-demografickému, kulturnímu, ekonomickému a technologickému prostředí. Cílem není pouze získat přehled o současném stavu, ale i kvalifikovaná předpověď budoucích změn. Pro jednotlivé podnikatelské subjekty budou mít faktory plynoucí z prostředí různou váhu a důležitost. Cílem analýzy je určení postavení firmy v měnícím se prostředí a je základem pro určení vhodných strategií a tvorbu strategického plánu. Analýza často začíná zkoumáním těch externích i interních vlivů a faktorů, které z pohledu firmy působí víceméně bezprostředně a které tedy přímo ovlivňují pozici podnikatelského subjektu vůči jeho konkurentům. Velmi důležitou částí analýzy je identifikace konkurenčního prostředí a podchycení těch sil, které mohou zásadním způsobem ovlivňovat přímo aktivity firmy."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, grafy a schémata. Čistého textu v práci je cca 10 stran.
Práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://www.allianz.cz/o-spolecnosti/o-spolecnosti/allianz-group/, http://webzapisnik.cz/index.php/category/logotypy/page/2/, http://www.allianz.cz/o-spolecnosti/tiskove-centrum/e-casopis/clanek/?id=85.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14754
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse