Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Almohádé - Krédo

Almohádé - Krédo

Kategorie: Religionistika/Náboženství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická, Plzeň

Charakteristika: Text detailně představuje Almohádské Krédo – vyznání víry. Nejdříve uvádí historická fakta, poté odpovídá na otázku, v čem tkví specifikum tohoto Kréda. Dále následuje rozbor jednotlivých kapitol Kréda.

Obsah

1.
Úvod
2.
V čem tkví specifikum almohádského Kréda?
3.
Krédo
3.1.
Kapitola 1 nese podtitul „O významu Boží Jednoty..“
3.2.
Kapitola 2 s pomocí logiky (Není jednání bez jednajícího, není stvoření bez Stvořitele)
3.3.
Kapitola 3 ukazuje, že Stvořitel musí existovat proto, že jsme sami stvořeni
3.4.
Kapitola 4 vysvětluje, proč musí být Bůh nekonečný a proč musí být prvním hybatelem příčinou všeho
3.5.
Kapitola 5 pojednává o nepřeklenutelné propasti, která je mezi stvořenými věcmi a jejich Stvořitelem
3.6.
Kapitola 6 vyzdvihuje tezi, že Stvořitel není svému stvoření podobný.
3.7.
Kapitola 7 ukazuje, že Stvořitel nemá počátek a konec
3.8.
Kapitola 8 je ve znamení boje s antropomorfismem, ze kterého almohádé vinili almorávidy
3.9.
Kapitola 9 je zřejmě polemikou proti Vtělení a proti křesťanskému trojičnímu pojetí Boha
3.10.
Kapitola 10 vysvětluje, proč musí být Bůh dokonalý
3.11.
Kapitola 11 celé Krédo uzavírá tím, že je nemožné, aby se Bůh měnil, proměňoval…

Úryvek

"Almohádé – arabsky „al-Muwahhidún“, „ti, kdo zdůrazňují Boží jedinost“, „monoteisté“, „unitáři“

- naše západní scholastika 13. a 14. století islámskému Španělsku druhé pol. 12. století vděčí za mnohé – toto Krédo je jen jedním z mnoha důkazů tohoto faktu
- tím, že ISP přineslo křesťanům Aristotela, odstartovalo racionalistický vzestup západního myšlení (Akvinský), které vyvrcholilo vědeckou revolucí a osvícenstvím
- asi největší zásluhu na tom má španělský muslimský učenec Averroes (viz dokument minulou hodinu – Aristoteles s Averroovými poznámkami) – Ibn Rushd byl v době, kdy bylo Krédo napsáno, vezírem almohádského emíra Yusufa al-Mansura. Je velmi pravděpodobné, že je přímo jeho autorem: Filosofická tvrzení o Bohu (kap. 2-11) jsou evidentně převzaty z Aristotelovy Metafyziky a Averroes se jak známo většinu svého života věnoval uspořádávání a komentování Aristotela. Pro Averrovo autorství svědčí i další indicie: evidentní vliv myšlení Al-Ghazálího, který (kromě toho, že byl údajně učitelem ideového a politického iniciátora Almohádského hnutí a samozvaného mahdího Ibn Tumarta) byl také oblíbeným myslitelem Averroovým. A protože toto Krédo má zároveň funkci věroučnou i politickou - je oficiálním vládním dokumentem almohádské dynastie – (toto propojení je pro středověký islám typické, neexistuje žádné oddělení moci duchovní a světské), předpokládá se, že Averroes Krédo napsal do jisté míry na objednávku vládnoucí almohádské dynastie a vypůjčil si k tomuto účelu myšlenky Al-Ghazálího. Vytříbenost a elegance, se kterou Krédo kličkuje mezi věroučnými pastmi, svědčí o velmi inteligentním autorovi.

V čem tkví specifikum almohádského Kréda? V jeho metodě. Od dřívějších islámských Kréd se toto výrazně liší tím, že jej čtenář může konfrontovat s vlastní logikou a životní zkušeností. Nejde tedy o nějaký soubor pravd předkládaných k věření, ale o racionální systém důkazů, že Bůh existuje a má vlastnosti, které mu jsou připisovány Koránem. Revoluční je první věta 2. kapitoly, která postuluje rozum jako kritérium náboženské pravdy: „Z nutnosti rozumu vyplývá, že existence Boha, Chvála Mu, je poznána.“ Na konci každé kapitoly je vždy tvrzení - které je nejprve dokázáno čistě logicky - podpořeno příhodným veršem z Koránu. Tato metoda Kréda se obrací k čtenářově inteligenci. Almohádské Krédo se snaží najít společnou základnu, na níž lze posléze vystavět věroučná tvrzení. Prvním východiskem při stavbě této základny jsou přitom zákony rozumu, axiomy řecké logiky. Pokud argumentačně nedostačují, je nutno se odvolat na islámské právo. Deduktivní uvažování v kap. 2-11 dokazuje základní teologické pravdy s pomocí aristotelských logických zákonů jako je zákon vyloučeného třetího a zákon sporu.

Almohádské Krédo bylo přeloženo do latiny roku 1213, proto by mělo zajímat všechny, kdo se zajímají o evropské myšlení 13. století. Do Evropy se dostalo – podobně jako Averroovy komentáře k Aristotelovi a další vědecké práce v oblasti chemie, farmacie, medicíny, matematiky, astronomie a agronomie – přes Toledo, kde byly překládány z arabštiny, a posléze přes Sevillu. Odtud křesťanští kněží z Paříže dychtivě očekávali a přebírali nejmodernější poznatky a spisy."

Poznámka

Studijní obor Blízkovýchodní studia na FF ZČU.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18779
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse