Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analýza koncepce bydlení města Havířov

Analýza koncepce bydlení města Havířov

Kategorie: Bytová politika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem práce je analýza koncepce bydlení vybraného města, v tomto případě Havířova. V práci je přiblížena bytová situace ve statutárním městě, prostřednictvím rozboru trhu bydlení, demografické situace, vývoje a současného stavu bytového fondu a shrnující SWOT analýzy. Dokument kompletně popisuje situaci v oblasti bydlení v Havířově.

Obsah

1.
Základní charakteristika města
2.
Demografická situace
3.
Vývoj bytového fondu
4.
Současný stav bytového fondu
5.
Odhad současné poptávky a nabídky po bytech
5.1
Tržní prostředí
5.1.1
Nabídka
5.1.2
Poptávka
5.2
Sociální bydlení
6.
SWOT analýza
7.
Obecné zásady bytové politiky města v jednotlivých sektorech bydlení a priority
8.
Závěr
9.
Seznam použití literatury a zdrojů
10.
Seznam příloh

Úryvek

"3. Vývoj bytového fondu

Stejně tak jako v případě obyvatelstva, i v případě bytového fondu zaznamenáváme prudký nárůst nové výstavby v době formálního vzniku Havířova v 50.-80.letech minulého století. V roce 1953 začala první etapa intenzivní výstavby, toto dnešní městské jádro, budované v 50.letech je dnes vyhlášeno za chráněnou památkovou zónou Sorela (pozn. podle architektonického stylu - socialistický realismus).
S cílem co nejrychlejší bytové výstavby se v roce 1962 začínají stavět první panelové domy na tomto území. Ve středu města obklopují domy z 50.let, na zelené louce vznikla nová městská čtvrť Šumbark. Počátkem 70.let již bylo v Havířově téměř 25 000 bytů, z nichž se více než polovina nacházela v části Havířov-Město. V následujících letech vyrůstají byty v rámci komplexní bytové výstavby především v lokalitách Podlesí a Šumbark. Jako jednu z posledních masových výstaveb můžeme označit výstavbu panelových domů v lokalitě Šumbark II, započatou v roce 1989.
Při sčítání z roku 1991 se v Havířově nacházelo 31 458 bytů, zejména v lokalitách Město, Šumbark a Podlesí. Při následném sčítání bylo zjištěno zhruba o tři tisíce bytových jednotek více, jednalo se především o dokončené byty v části Šumbark.
Výstavbu v letech 1946-2001 velmi dobře vystihuje příloha č.1 ,v níž je naznačen vývoj bytového fondu, včetně upřednostňované technologie konstrukce domu (cihla/panel) v jednotlivých obdobích výstavby.
V souvislosti s úbytkem obyvatelstva se zbrzdila i nová výstavba bytů ve městě. Od roku 1995 do roku 2005 postavilo město Havířov celkem pouze 184 bytů. Bytová výstavba byla realizována zejména formou půdních vestaveb.
V roce 2003 pak započalo Stavební bytové družstvo s výstavbou 20 řadových rodinných domků v lokalitě Osinky.

4. Současný stav bytového fondu

Dle sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 je ve městě celkem 34 431 bytů z toho 33 426 trvale obydlených a 1005 neobydlených. Podíl neobydlených bytů na celkovém bytovém fondu je tedy pouze 2,9%, což je ve srovnání s průměrnou hodnotou v celé ČR (12,4%) velmi nízká hodnota.
Pouhých 3164 tj. necelých 10% z celkového množství obydlených bytů je v rodinných domech, zbylých 30 218 se pak nachází v bytových domech. V České republice se v rodinných domech nachází 42,6% obydlených bytů. Výrazná převaha bytů v bytových domech je dána specifickým způsobem výstavby Havířova a jeho sídlištní strukturou. Byty v bytových domech se nacházejí zejména v městských částech Město, Šumbark a Podlesí. V ostatních, okrajových, částí Havířova je podíl rodinných domů příznivější. Rozložení zobrazuje tabulka č.2."

Poznámka

Práce obsahuje grafy a tabulky. Čistý text dosahuje cca 9 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17533
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse