Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Analýza okolí, příležitosti, nebezpečí, potenciál

Analýza okolí, příležitosti, nebezpečí, potenciál


Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou hesel vyjmenovává jednotlivá hlediska pro analýzu okolí podniku, katalog příležitostí a nebezpečí a potenciál, který je možno dále rozvíjet. Zde naleznete předchozí díl Funkce hodnotových kategorií a pravidla finančního managementu nebo následující část práce - Grafické metody a organizační diagnostika ve vztahu k organizačnímu projektování.

Obsah

1.
Podrobnější hlediska pro analýzu okolí
1.1
Společenský vývoj
1.2
Ekologie
1.3
Technologie
1.4
Hospodářství
1.5
Politika a právo
2.
Katalog příležitostí a nebezpečí
2.1
Významné příležitosti a nebezpečí
2.2
Interní potenciál podniku
3.
Z toho potenciál schopný rozvoje
3.1
Využitelnost daného potenciálu
3.2
Eliminace slabých míst
3.3
Vyhlídky na úspěch uvažovaných opatření

Úryvek

“17. Inovační aktivita podniku, její souvislosti a zajištění, souvislost s konkurenční schopností
Podrobnější hlediska pro analýzu okolí
Společenský vývoj - struktura příjmů, změna životních hodnot - vztah k životnímu prostředí, využití volného času, zdravá výživa, věková struktura
Ekologie - čerpatelná energie, suroviny, ohrožení životního prostředí - ochrana vody, vzduchu, půdy, odstraňování škodlivin a recykling, bezodpadkové technologie
Technologie - výrobní technologie - automatizace, náhradní postupy, substituce, inovace výrobků, komunikační a řídící techniky, rozvoj technologií, které nemají nepříznivý vliv na životní prostředí
Hospodářství - inflace, nezaměstnanost, vývoj ke konjunktuře, strukturální změny v blízkých oborech
Politika a právo - globální politika - svět, postkomunistické země, hospodářská a sociální politika, politika ochrany životního prostředí, význam a vliv odborů.
Katalog příležitostí a nebezpečí
Významné příležitosti a nebezpečí - pozitivní vývoj trhu, okolí, vysoká závislost na trzích, zákaznících, službách - může vyvolat nebezpečí možnosti vstupu nových konkurenčních struktur (nepřímí konkurenti), ohrožení přímými konkurenty, hlavní slabiny v nejdůležitějších obchodních polích.
Interní potenciál podniku - kontakty a vztahy k zákazníkům, znalost trhu (zvláštností, členění), vztah k pomocníkům prodeje, image (vztah veřejnosti k podniku), znalost postupů a technologií, kapacita výroby, výzkumu a vývoje, víceúčelově využitelné vybavení (stroje a zařízení, technická úroveň), úroveň kvalifikace zaměstnanců, kontakty na dodavatele.
Z toho potenciál schopný rozvoje
Využitelnost daného potenciálu - zavedení nových služeb, variace služeb, pestrost, nabídka doplňkových služeb, získávání nových skupin zákazníků.
Eliminace slabých míst - hledání nových dodavatelů, změna technického vybavení, změna výrobního sortimentu - úplná, částečná, hledání kooperace - horizontální, vertikální, nabídka doplňkových servisních služeb, propojování služeb, další obchodní služby (údržba), větší uplatnění pomocníků prodeje, účast na veletrzích, vyřizování reklamací a náhrad, kvalita obchodních zástupců (dealerů).
Vyhlídky na úspěch uvažovaných opatření - finanční možnosti (vlastní kapitál), vztah nákladů k užitku (kalkulace), míra rizika (váha rizikových faktorů), výše rezerv (finančních, hmotných, pracovních, časových)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0020.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Analyza_okoli.DOC (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse