Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Analýza podnikové kultury a image organizace ve vybraném podniku - bakalářská práce slovensky

Analýza podnikové kultury a image organizace ve vybraném podniku - bakalářská práce slovensky

Kategorie: Management, Marketing, Marketingový výzkum, Ekonomické cizojazyčné práce

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Bakalářská práce provádí výzkum podnikové kultury a image organizace pobočky Poštovní banky v Trebišově. Úvodní teoretická část seznamuje s poznatky z oblasti firemní kultury a image podniku i metodami jejich zkoumání. Praktický oddíl po představení Poštovní banky popisuje přípravu a zejména výsledky průzkumu mezi klienty banky v Trebišově, v němž se formou dotazníků vyjadřovali k její firemní kultuře a image. Na základě získaných informací sestavuje autorka doporučení pro danou pobočku.

Obsah

1.
Úvod do problematiky
2.
Podstata a význam firemní kultury
2.1.
Vznik a změny firemní kultury
2.2.
Firemní kultura
2.2.1.
Prvky firemní kultury
2.2.2.
Charakter firemní kultury
2.3.
Podniková kultura
3.
Image podniku
3.1.
Firemní identita a image
3.2.
Výzkum a metody měření image a výzkum image podniku
4.
Analýza podnikové kultury a image Poštovní banky
4.1.
Charakteristika Poštovní banky
4.2.
Výzkumný vzorek a metody výzkumu
4.3.
Popis výsledků průzkumu
4.4.
Návrhy a doporučení na zlepšení podnikové kultury a image pobočky Poštovní banky
5.
Závěr
6.
Přílohy (dotazník)

Úryvek

"1 PODSTATA A VÝZNAM FIREMNEJ KULTÚRY

Kultúra je veľmi široký pojem, ktorý v sebe zahŕňa aj také špecifiká, ako sú národná kultúra, ľudová kultúra, kresťanská kultúra, ale aj podniková kultúra (Čihovská a kol., 2001).
Kultúra je spoločným javom a v prípade firemnej kultúry sa toto zdieľanie koná na úrovni organizácie. Jednotlivci v kultúre sa líšia. Kultúra môže viesť k tomu, že jedna skupina ľudí sa ináč správa, ináč myslí a dokonca aj ináč vyzerá ako druhá. Tieto odlišné skupiny môžu mať rôzne názory, rozdielne hodnoty a môžu rozdielne interpretovať veci okolo seba (Brooks, 2003).

1.1 Vznik a zmeny firemnej kultúry

Záujem o firemnú (podnikovú) kultúru v západných štátoch a predovšetkým v Spojených štátoch amerických sa začal výrazne prejavovať od polovice osemdesiatych rokov. Bolo to po tom, čo teoretici v oblasti riadenia i praktickí manažéri znovu „objavili“ dôležitosť a význam ľudského faktora v podnikaní. Potvrdili, že každá organizácia má svoju vlastnú unikátnu kultúru a jej prislúchajúce špecifické hodnoty. Kultúra organizácií bola a ešte aj dnes je vo väčšine vytváraná spontánne na základe hodnôt stanovovaných zakladateľmi firiem alebo predstaviteľmi vrcholového manažmentu firiem. Je však pravda, že najlepšie firmy sa vždy zaujímali o podnikovú kultúru, aj keď oficiálne to nedeklarovali. Dnes, na rozdiel od predchádzajúceho obdobia, sa o podnikovej kultúre otvorene hovorí, objasňuje sa jej dosah aj obsah v presvedčení, že podniková kultúra zohráva významnú úlohu v imidži firmy i v budovaní schopností riešiť problémy a reagovaní na meniace sa podmienky v externom prostredí. Predstava o tom, že nie každý podnik má vytvorenú podnikovú kultúru, je nesprávna. Má ju každý podnik a môže mať pozitívnu alebo negatívnu podobu. To je dôvod, prečo sa musí vedenie snažiť o jej uvedomelé ovplyvňovanie (Čihovská a kol., 2001).
Súhrn jednotlivých prvkov firemnej kultúry výrazne ovplyvňuje celková klíma panujúca v danej inštitúcii. Vnútorná atmosféra firmy(alebo firemná kultúra) je jednoznačným výsledkom interakcie medzi prevádzkovanou činnosťou a myslením ľudí, ktoré ho sprevádza. V tejto súvislosti často hovoríme o tzv. ,,začarovanom kruhu úspechu či neúspechu firmy“ (Korauš, 2011, s. 493).
Čím je ale organizačná štruktúra viac diferenciovaná, tým väčšia je pravdepodobnosť, že sa utvorí skupina čiastočných samostatných sociálnych noriem, postupov, systémov hodnôt. Na individuálnych úrovniach sa tiež budujú čiastkové predstavy a vzory jednania. Čím je postavenie určitých oblastí viac samostatné, tým pravdepodobnejšie môžeme hovoriť o subkultúre s vlastnými normami a hodnotami. Subkultúry zabraňujú existencii jednotnej firemnej kultúry. Práve v spomínaných organizáciách je jednotná kultúra najpotrebnejšia. Preto je dôležité, aby hlavné ciele firmy a priority boli akceptované každým jedným zamestnancom. Pokiaľ ich jednota prevažuje nad rozdielmi a problémami zo subkultúr vznikajúcimi, môžeme povedať, že firemná kultúra je stále silná. Musíme ale posilňovať spoločné momenty (Lukášová, 2010, s.32).
Pojem subkultúra vo všeobecnom zmysle slova podľa slovníka cudzích slov znamená ,,špecifickú minoritnú kultúru v rámci kultúry majoritnej, kultúru čiastkovej skupiny, ktorá sa viac alebo menej odlišuje od prevládajúcej, väčšinovej a „oficiálnej“ kultúry. Je to skupina ľudí, ktorí zdieľajú určitý hodnotový systém založený na spoločných životných skúsenostiach a situáciách“ (www.euroekonom.sk )."

Poznámka

Zpracováno na Katedře marketingu a mezinárodního obchodu Fakulty managementu Prešovské univerzity v Prešově.
Součástí práce jsou grafy, tabulky a schémata, rozsah čistého textu činí cca 21 stran.
Citace jsou v textu značeny kurzívou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23729
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse