Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analýza postojů zákazníků ke značce Mattoni - marketingový výzkum

Analýza postojů zákazníků ke značce Mattoni - marketingový výzkum


Kategorie: Marketingový výzkum

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je marketingovým výzkumem minerální vody Mattoni. Cílem je především analyzovat postoj zákazníků ke značce Mattoni. Teoretická část zpracovává historii a současnost společnosti. Charakterizuje výrobek, na který se výzkum zaměřuje, a tento produkt vymezuje. Následuje zjištění vlivů makroekonomického prostředí, které vyvrcholí analýzou konkrétního trhu. Největší pozornost je věnována samotnému marketingovému výzkumu v terénu (formou dotazníkového šetření) a v neposlední řadě nejen vyhodnocení otázek, ale také ověření si předem stanovených sedmi hypotéz. Na základě výsledku vyhodnocení shrnuje závěrečná doporučení managera.

Obsah

1.
Historie a současnost Mattoni
1.1.
Historie společnosti
1.2.
Současnost společnosti
2.
Charakteristika výrobku
3.
Vymezení produktu
3.1.
Jádro výrobku
3.2.
Hmotný výrobek
3.2.1.
Kvalita
3.2.2.
Design
3.2.3.
Značka
3.2.4.
Obal
3.2.5.
Image
3.3.
Výrobek v širším pojetí
3.4.
Marketingový mix
3.4.1.
Produkt
3.4.2.
Cena
3.4.3.
Distribuce
3.4.4.
Marketingová komunikace
3.5.
FED analýza
3.6.
Životní cyklus výrobku
3.7.
Maslowova pyramida potřeb
4.
Analýza makroprostředí
4.1.
Demografické prostředí
4.2.
Ekonomické prostředí
4.3.
Přírodní prostředí
4.4.
Sociálně-kulturní prostředí
4.5.
Technologické prostředí
4.6.
Politicko-právní prostředí
5.
Analýza konkrétního trhu
5.1.
Rozsah trhu
5.2.
Zákazníci
5.3.
Konkurence
5.3.1.
Porterova analýza konkurenčních sil
5.4.
Dodavatelé
5.5.
Prostředníci
5.6.
Vztah k veřejnosti
6.
SWOT analýza
7.
Marketingový výzkum
7.1.
Stanovení prvotních hypotéz
7.2.
Plán výzkumu
7.3.
Sběr údajů
7.4.
Zpracování dat
7.5.
Stanovení rozpočtu marketingového výzkumu
8.
Vyhodnocení údajů
8.1.
Vyhodnocení údajů u respondentů mužů
8.2.
Vyhodnocení údajů u respondentů žen
8.3.
Vyhodnocení hypotéz
9.
Závěrečná doporučení
10.
Příloha - Dotazník

Úryvek

"5.1Demografické prostředí

Analýza demografického prostředí a jeho faktorů je velmi důležitá při segmentaci trhu. Hlavní činností demografie je evidence populačních jevů a procesů, tzn. procesy související se stavem a reprodukcí obyvatelstva. Populace ČR tvoří potencionální zákazníci firmy KMV a tudíž její velikost jak pozitivně, tak negativně ovlivňuje poptávku po minerální vodě Mattoni, která je vhodná nejen pro dospělou populaci, ale svým složením a kvalitou je vhodná i pro kojence, děti a těhotné ženy.
Podle předběžné statistické bilance měla Česká republika k 30. září 2007 celkem 10 349 372 obyvatel nejvíce od konce osmdesátých let.
V letošním roce významně přibylo živě narozených dětí, ve srovnání s lednem až zářím roku 2006 byl jejich počet o 6,3 tisíce vyšší a dosáhl počtu 86,4 tisíce.
V prvním až třetím čtvrtletí roku 2007 zemřelo 76,6 tisíce osob, o 1,8 tisíce méně než ve stejném období roku 2006.
Počet uzavřených sňatků byl ovlivněn atraktivním datem 7. 7. 2007, kdy se podle předběžných údajů uskutečnilo 4 382 svateb, měsíční počet za červenec tak poprvé od června roku 1989 přesáhl hranici 10 tisíc (10 663).
Počet rozvodů za první tři čtvrtletí dosáhl 23,2 tisíce, což je počet srovnatelný s loňským rokem.
Evidence zahraniční migrace zaznamenala za uplynulé období 66,9 tisíce přistěhovalých a 14,5 tisíce vystěhovalých osob. Ve srovnání s předchozími lety se dále zvýšil počet přistěhovalých a zároveň snížil počet vystěhovalých. Nejvíce přitom přibylo občanů Ukrajiny (20,7 tisíce osob), další významnou skupinou migrantů jsou tradičně Slováci (7,3 tis.) a občané Vietnamu (6,1 tis.). Podle údajů Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Ministerstva vnitra ČR žilo legálně v České republice k 30. 9. 2007 celkem 376 210 cizinců, kteří tak tvořili 3,6 % populace ČR.

5.2Ekonomické prostředí

Na rozvoj firmy má také vliv makroekonomika. Jedním z ekonomických ukazatelů, které státy sledují, je nezaměstnanost. České republice se v posledních několika letech daří postupně obecnou míru nezaměstnanosti snižovat. Pozitivem je, že u nás je míra nezaměstnanosti stále pod průměrem zemí Evropské unie. Míra nezaměstnanosti se na konci roku 2006 pohybovala kolem 7,1% (klesla oproti roku 2005, kdy míra nezaměstnanosti činila 7,9%).
Průměrná hrubá měsíční mzda12 fyzických osob dosáhla ve 3. čtvrtletí 2007 výše 21 470 Kč. V meziročním srovnání tak vzrostla o 1517 Kč, tedy o 7,6 %, přičemž růst v podnikatelské i nepodnikatelské sféře byl vyrovnaný. Reálná mzda očištěná od vlivů růstu nominálních mezd a inflace pak vzrostla o 5 %.
Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12-ti předchozích měsíců. Míra inflace činila v roce 2006 2,5% (oproti roku 2005, kdy činila 1,9% došlo k nárůstu), letos to je 5% (nárůst oproti roku 2006 ). Tato míra inflace je vhodná při úpravách nebo posuzování průměrných veličin. Bere se v úvahu zejména při propočtech reálných mezd, důchodů a pod.
Tyto faktory mají vliv na kupní sílu spotřebitele a strukturu jeho výdajů. Minerální vody Mattoni jsou svou cenou dostupné i obyvatelstvu s nižšími příjmy. Protože Mattoni je produkt uspokojující základní fyziologické potřeby člověka a cena je přijatelná, nepředpokládáme rapidní pokles v objemu prodeje."

Poznámka

Obsahuje velké množství obrázků, grafů, schémat a tabulek. Čistý text tvoří cca 37 stran. Práce má ve své teoretické části kompilační charakter. Částečně čerpá z: http://www.mineralfit.cz/clanek/1604--mattoni---hlad-je-prevlecena-zizen.html, http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/coby121307.doc, http://www.agris.cz/potravinarstvi/detail.php?id=156649&iSub=588&PHPSESSID=d8.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12028
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse