Analýza rizik


Kategorie: Software

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice 2

Charakteristika: Práce seznamuje s posouzením rizik a s jejich řešením.

Obsah

1.
Význam analýzy rizik
2.
Druhy analýzy rizik
3.
Kvantitativní analýza rizik
4.
Kvalitativní analýza rizik
5.
Porovnání kvantitativní a kvalitativní analýzy rizik
6.
Nakládání s rizikem

Úryvek

"Význam analýzy rizik
Riziko popisuje pravděpodobnost a praktický následek negativní události. Způsobené škody se můžou lišit svojí velikostí a být více, či méně tolerované. Na to, aby organizace dovedla posoudit, co je pro ni přijatelné a co ne, mohla přijímat správné rozhodnutí a aplikovat efektivní opatření v oblasti informační bezpečnosti, musí co nejlépe poznat blízké i vzdálené okolí, potenciální hrozby a vlastní zranitelnosti. Systematickým přístupem k posuzování hrozeb a odhalování zranitelností je pravidelné vykonávání analýzy rizik. Je to základní nástroj systému řízení informační bezpečnosti, který poskytuje organizaci efektivní prostředek na kvalifikované určování priorit v oblasti informační bezpečnosti na strategické i operativní úrovni. To, zda dané riziko bude odstraněné, eliminované nebo akceptovatelné, závisí na stupni závažnosti a potřebných nákladů na jeho řešení. Cílem analýzy rizik je zjistit, co je pro organizaci důležité a cenné, co je pro ni tolerovatelné a co už ne a připravit podklady pro strategické, řídící a kontrolní procesy v oblasti informační bezpečnosti."

Poznámka

Práce obsahuje tabulku a obrázek o rozsahu cca jedné stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5704e54bcb9cd.zip (218 kB)
Nezabalený formát:
Analyza_rizik.pdf (225 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse