Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analýza spokojenosti zákazníků s MHD Brno

Analýza spokojenosti zákazníků s MHD Brno

Kategorie: Marketingový výzkum

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: NEWTON College, a. s., Brno

Charakteristika: Práce předkládá analýzu spokojenosti zákazníků se službami městské hromadné dopravy v Brně. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části autoři vysvětlují pojmy marketingový informační systém, marketingový výzkum, metody získávání informací v marketingovém výzkumu a SWOT analýza. V praktické části jsou uvedeny základní informace o Dopravním podniku města Brna (DPMB). Dále je zde popsána SWOT analýza daného podniku a nechybí rovněž výsledky průzkumu provedeného formou dotazníků na téma, jak jsem spokojen se službami DPMB.

Obsah

Úvod
1.
Teoretická část
1.1.
Marketingový informační systém
1.1.2.
Základní zdroje MIS
1.2.
Marketingový výzkum
1.2.1.Rozdělení marketingového výzkumu
1.3.
Metody získávaní informací v marketingovém výzkumu
1.3.1.
Dotazník
1.3.2.
Typy otázek v dotazníku
1.4.
SWOT analýza
2.
Praktická část
2.1.
Dopravní podnik města Brna
2.2.
SWOT analýzy DPMB
2.3.
Analýza dotazníku
Závěr

Úryvek

"1.4 SWOT analýza
„Celkové vyhodnocení silných a slabých (strengths, weaknesses) stránek společnosti, příležitostí a hrozeb (opportunities, threats) se nazývá analýza SWOT. Zahrnuje monitorování externího a interního marketingového prostředí.“³
Jak je již zmíněno, SWOT analýza obsahuje čtyři základní body, na jejichž definování jsme se poradili a shodli s p. Jaroslavem Kubátem:

Silné stránky (strengths): Popisují a definují silné stránky podniku. Vztahují se k vnitropodnikové situaci a může se jednat například o schopnost včasného zásahu v rámci konkurenčního boje tak, abychom stále přitahovali co nejvíce zákazníků.

Slabé stránky (weaknesses): Tyto nám ukazují slabá místa opět ve vnitropodnikové (interní) situaci. Příkladem může být špatná finanční situace v podniku nebo vedení, které se špatně orientuje v inovacích, které se na trhu objevují.

Příležitosti (opportunities): Jde zde o možnosti, kterých bychom mohli do budoucna v našem podnikání využít. Příležitosti stanovíme na základě vnějšího prostředí podniku. Např., sídlíme-li v místě, kde je velký výskyt maminek s dětmi, můžeme jim nabídnout kavárnou se službou hlídání jejich dětí apod.

Hrozby (threats): Působí zde opět vlivy z vnějšího prostředí podniku (externí). Jde o vlivy, které negativním způsobem ovlivňují situaci podniku a mohou nám zásadně ublížit, neučiníme-li taková opatření, která budou alespoň minimalizovat následky. Příkladem může být už samotná ekonomická situace ve státě (potažmo na světě) nebo konkurence, která přijde s takovou cenou produktu, které se nebudeme moci vyrovnat."

Poznámka

Práce je částečně psaná formou odrážek. Součástí jsou grafy a tabulky. Čistý text je v rozmezí 11-12 stran. Seminární práce z Vysoké školy NEWTON College, a.s. v Brně pro předmět Obchod a marketing.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23039
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse