Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Analýza úvodu knihy Umění a kýč od Tomáš Kulky

Analýza úvodu knihy Umění a kýč od Tomáš Kulky


Kategorie: Umělecké - ostatní

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Masarykova univerzita Filozofická fakulta, Brno

Charakteristika: Práce obsahuje analýzu úvodu knihy Umění a kýč od Tomáše Kulky. Analýza je formou odpovědí na 5 základních otázek.

Obsah

1.
Vytyčení problému
2.
Zasazení problému do kontextu, v němž je zkoumán
3.
Jaké stanovisko autor k problému zaujímá?
4.
Argumenty, metody, jímž zdůvodňuje svá stanoviska
5.
Cíle, k nimž dochází

Úryvek

"1/ Vytyčení problému
Autor se nám v knize snaží přiblížit, co znamená pojem kýč, v čem se odlišuje od umění, kde se s ním můžeme setkat. Zmiňuje se také o tom, jaký postoj k tomuto tématu zaujímají relativisté, jaké jsou jejich argumenty a porovnává je se svým názorem, se svými argumenty. V závěru si pokládá otázku, zda se kýč dostává (tak jako umění) do muzeí.
2/ Zasazení problému do kontextu, v němž je zkoumán
Relativismus a kýč. Relativisté tvrdí, že kýč je věc, kterou každý jako kýč vidí, tudíž jej nelze jednoznačně definovat. Stejně tak to podle nich platí u ošklivosti a krásy. Každý vidí tyto věci jinak, jeden může určitou věc považovat za krásnou, druhý tutéž věc za ošklivou. Relativismus také upozorňuje na to, že velkou roli hraje v tomto tématu období. V každé době může být věc oceněna jinak.
3/ Jaké stanovisko autor k problému zaujímá?
Z textu můžeme vyvodit fakt, že se autor s relativisty v některých názorech mírně rozchází, ačkoliv nemůže jejich názory zcela vyvrátit. Zaujímá názor, že kýč je normativním, ale i klasifikačním pojmem a předpokládá určitou stabilitu použití.
4/ Argumenty, metody, jímž zdůvodňuje svá stanoviska
Autor je oproti relativistům toho názoru, že kýč lze svým způsobem definovat. Lidé většinou uvedou stejné příklady kýčů: trpaslíky, troubící jeleny, apod.
5/ Cíle, k nimž dochází
Autor zastává názor, že kýč "dobyl" muzea. Ne však ve své podobě, ale v podobě ironií, parodií, antiumění, apod. Kýč se doposud nezačlenil do sociologické kategorie a není možné jej popsat nějakou imanentní vlastností. Je nositelem arogantní konotace, jeho význam je neměnný."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52ef8d4353f05.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Analyza_textu.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse