Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Analýza výchovného procesu: etapy, zásady efektivita

Analýza výchovného procesu: etapy, zásady efektivita

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta, Olomouc

Charakteristika: Přehledně zpracovaná otázka ke státní zkoušce z pedagogiky se zabývá různými aspekty výchovného procesu. Na úvod ho vymezuje a nastiňuje možné vztahy mezi vychovatelem a vychovávaným. Poté charakterizuje etapy výchovného procesu, uvádí jeho zásady a nakonec se zabývá několika hledisky efektivnosti výchovného procesu.

Obsah

1.
Výchovný proces
2.
Vztah mezi vychovatelem a vychovávaným
3.
Etapy výchovného procesu
4.
Výchovné zásady a jejich historie
5.
Efektivita výchovného procesu

Úryvek

"VÝCHOVNÝ PROCES
= proces, v němž dochází k výchově
- je to výchovné působení, které se odehrává v určitém čase
- vyjadřuje časovou rozprostřennost výchovy, kdy dochází ke vzájemnému působení, ovlivňování, napodobování, spolupráci, vciťování se, přenášení nálad, postojů,…
- smyslem je harmonický rozvoj osobnosti a snaha vzbudit u vychovávaných zájem o učení a sebevýchovu
- výchovný proces je součástí životního procesu a jeho jednotlivých etap (mládí, dospělost, stáří)

Vztah mezi vychovatelem a vychovávaným
- pedocentrismus - středem všeho je žák, kterému se vše podřizuje (pedologie-zabývá se osobností dítěte) / objevuje se častá nekázeň, bezvýsledná práce, pedagog bez autority
- pedeutocentrismus - ve centru pozornosti je učitel (pedeutologie-zabývá se osobností učitele) / přebírá na sebe veškerou aktivitu, vyžaduje tvrdou kázeň, užívá tělesné tresty
- antipedagogika - odmítá výchovu, ve středu je volný vývoj dětí a volný přístup učitele, odmítá nátlak, nucení
- východiskem je demokratický vztah mezi vychovatelem a vychovávaným; (Skalková) v současnosti považujeme vychovávané a vychovatele za partnery a aktivní spolutvůrce výchovného procesu, ve kterém se uskutečňuje komunikace na základě spolupráce. Nejedná se o ovládání, ale o pomoc

ETAPY - navazují na sebe zpravidla tak, jak jsou uvedeny
-fáze diagnostikování probíhá celým výchovným procesem (dle Vorlíčka)
1) etapa počáteční pedagogické diagnózy
-úkolem je zjistit výchozí stav, úroveň a možnosti vychovávaných (vnitřní podmínky) -nejvíce se užívá pozorování, rozhovor, analýza dokumentů
-provádí ho vychovatel ale i žák učitele
2) etapa pedagogického projektování (plánování)
- přesně stanovíme cíl, kterého chceme dosáhnout, ale i prostředek, kterého využijeme k dosažení cíle
- doporučuje se „projektovat s tužkou v ruce“ např. osnova, kostra, časem pak jen v hlavě
3) etapa regulace učení vychovávaných
a) fáze přípravy vychovávaných na aktivní osvojení obsahu - učiva
- má motivační charakter
b) fáze seznamování s novým obsahem - učivem
- sdělení nových info
- slovní monologické metody
- četba, přednáška, skupinová práce
c) fáze upevnění osvojeného obsahu – učiva
- zaměřuje se na trvalé osvojení poznatků (zásada trvalosti); k fixaci dochází opakováním a procvičováním látky
4) etapa výsledné pedagogické diagnózy (zpětné vazby)
- je zjišťováním úspěšnosti výchovného procesu
- metody písemných prací, rozhovor a hodnocení"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26025
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse