Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analýza vývoje a hospodářsko-politických souvislostí v oblasti zaměstnanosti - srovnání České republiky a Estonska

Analýza vývoje a hospodářsko-politických souvislostí v oblasti zaměstnanosti - srovnání České republiky a Estonska

Kategorie: Hospodářská politika, Světová ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s., Praha 13 - Stodůlky

Charakteristika: Cílem práce je porovnat a zhodnotit vývoj a finální stav České republiky a Estonska v oblasti celkové zaměstnanosti a dalších podstatných dílčích oblastí v období od přelomu století do roku 2007. Text se nejdříve zaměřuje na růst míry celkové zaměstnanosti EU, poté na politiku zaměstnanosti ČR a Estonska. V druhé části porovnává a vyhodnocuje zjištěné statistické údaje. Závěr obsahuje zhodnocení stavu zaměstnanosti obou zemí.

Obsah

1.
Úvod
2.
Politika zaměstnanosti EU a srovnávaných zemí, teorie průzkumu pracovního trhu
2.1.
Politika zaměstnanosti EU
2.2.
Politika zaměstnanosti České republiky
2.3.
Politika zaměstnanosti Estonska
2.4.
Průzkum trhu práce, členění a struktura ukazatelů, zjišťované údaje
3.
Porovnávání a vyhodnocování statistických údajů
3.1.
Úvodní srovnání porovnávaných zemí
3.2.
Míra zaměstnanosti
3.3.
Zaměstnanost členěná dle sektorů
3.4.
Míra ekonomické aktivity
3.5.
Práce na zkrácené pracovní úvazky
3.6.
Osoby sebezaměstnané
3.7.
Produktivita a náklady práce
4.
Zhodnocení

Úryvek

"2.3. Politika zaměstnanosti Estonska
Estonsko se stejně jako Česká republika připojilo k EU v roce 2004. V devadesátých
letech minulého století prošel Estonský trh práce výraznými proměnami tak jak je
obvyklé u tranzitivních ekonomik (prudký pokles zaměstnanosti, růst převážně
strukturální nezaměstnanosti). Jedním z přetrvávajících problémů je neodpovídající
kvalifikace absolventů s požadavky trhu práce. Nicméně od roku 2000 dochází ke
zvratu a situace na trhu práce se postupně zlepšuje. V říjnu roku 2005, předkládá také
Estonsko svůj národní program reforem, který se mimo jiné, zaměřuje na problematické
oblasti na trhu práce a zaměstnanosti.

2.3.1 Národní program reforem Estonska pro r. 2005-2007
(Action plan for growth and jobs 2005 -2007) je dokument, který shrnuje hlavní cíle
vedoucí k růstu konkurenceschopnosti Estonska. Řeší oblasti makro i mikroekonomické
dále oblast trhu práce a zaměstnanosti. V této oblasti se zaměřuje především na
1. Zlepšení kvality pracovní síly
2. Zvýšení nabídky pracovní síly
3. Zvýšení flexibility na trhu práce a modernizace pracovních vztahů
Estonsko mělo v porovnání s ČR lepší „startovní“ pozici, protože již v r. 2005 plnilo
dva ze tří cílů vytyčených Lisabonskou strategií. Konkrétně se jednalo o míru
zaměstnanosti žen, která byla v r. 2005 na úrovni 62,1 % a o celkovou míru
zaměstnanosti starší populace (55 - 64 let), která činila 56,1 %. V tomto ohledu
předčilo Estonsko všechny ostatní, nové členské země EU a i řadu starších členů.

Hlavními kroky, které mají vést k
1. zlepšení kvality pracovní síly, jsou
• zvýšení pružnosti a efektivnosti vzdělávání s důrazem na odborné vzdělávání
ukazatele - zvýšení počtu středních odborných škol; zvýšení počtu absolventů
základních škol, kteří získají odborné vzdělání; zvýšení počtu absolventů
přírodovědných a technických oborů ve věku mezi 20 – 29 lety;
• zvýšení úrovně vzdělání4)
ukazatele - zvýšení počtu mladých lidí ve věku 20 – 24 let s dokončeným třetím
stupněm vzdělání z 83,3 % na 85 %; populace věku 30 – 34 let dosaženým
5 – 6 stupněm vzděláním na úrovní 28,6 %; dále snížení počtu
nedostudovaných osob na všech úrovních;
• zvýšení připravenosti mladých lidí ke vstupu na trh práce, prostřednictvím
efektivnější práce s mládeží
ukazatele - zapojení většího množství populace (ve věku 7 – 26 let) do programů práce
s mládeží; zvýšení počtu mladých lidí činných v mládežnických
institucích; zvýšení počtu institucí zabývajících se prací s mládeží;
• vývoj a zavádění rozšiřujících (doplňujících), rekvalifikačních kurzů, které
budou v souladu s potřebami celoživotního vzdělávání
ukazatele - zvýšení podílu dospělé populace ve věku 25 – 64 let na celoživotním
vzdělávání z 6,7 % na 10 %;
• vývoj odborného, profesního a vzdělávacího poradenství."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky.
Práce je ve formátu Adobe Reader *.pdf.
Práce pro předmět Podniková ekonomie - Vysoká škola ekonomie a managementu, Studijní modul Makroekonomie a hospodářská politik.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17859
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse