Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Analýza zúčtování operací prováděných platební kartou - diplomová práce

Analýza zúčtování operací prováděných platební kartou - diplomová práce

Kategorie: Banky, Finance

Typ práce: Diplomové práce

Škola: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví, Praha 3 – Žižkov

Charakteristika: Cílem této diplomové práce je zejména zaměřit se na proces zpracovávání transakcí platebních karet a zanalyzovat jeho fungování jako celku i jeho jednotlivých částí. Dalším, ne méně významným, cílem je zanalyzovat s tím související poplatky, a to jak z hlediska teoretického, tak i praktického. První kapitola přináší pohled na karty z různých hledisek. Kapitola druhá seznamuje s tím, co vše je možné dnes pomocí platební karty provádět a jaké služby jsou dnes běžně držitelům karet nabízeny. Třetí kapitolou již začíná stěžejní část práce, která pojednává o zpracování transakcí prováděných platební kartou. Třetí a čtvrtá kapitola pojednávají o tom, jak transakce platební kartou vidí držitelé karet a obchodníci. V páté kapitole se již pohlíží na tu část procesu zpracování transakce platební kartou, která je běžným uživatelům služby bezhotovostního placení v obchodech skryta, a je z větší části neznámá i obchodníkům. Šestá kapitola se zabývá odměnou bank a dalších institucí podílejících se na zpracování transakcí. Tato kapitola tedy analyzuje poplatky za jednotlivé služby a pokouší se zhodnotit jejich smysl a výši. Poslední kapitola pojednává o novém projektu, týkajícím se mimo jiné platebních karet, který by měl být v blízké budoucnosti zrealizován v rámci Evropské unie. Je velmi pravděpodobné, že jeho realizací se mnoho skutečností v této oblasti změní a tak velká část této diplomové práce již brzy nemusí být aktuální.

Obsah

Úvod
1.
Definice a základní údaje o platebních kartách
1.1
Karta z pohledu fyzického
1.2
Karta z pohledu funkčního
1.3
Karta z pohledu právního
1.4
Druhy karet
2.
Služby, které lze platebními kartami využívat
2.1
Platba u obchodníka
2.2
Výběr z bankomatu
2.3
Cash Back
2.4
Cash Advance
2.5
CNP transakce
2.6
Bezkontaktní placení
2.7
Služby karet v budoucnosti
3.
Transakce platební kartou z pohledu klienta neboli role klienta při platbě kartou
4.
Transakce platební kartou z pohledu obchodníka neboli role obchodníka při platbě kartou
5.
Analýza procesu zpracování transakce
5.1
Ověření
5.2
Autorizace
5.3
Clearing
5.4
Settlement
6.
Analýza poplatků
6.1
Interchange Fee
6.2
Merchant Fee
6.3
Financování karetních asociací
6.4
Bankomatové a ostatní poplatky
6.5
Analýza poplatků – Případová studie
7.
SEPA
Závěr
Seznam použité literatury a pramenů
Příloha - Tabulka č. 1: Přehled vybraných poplatků bank v ČR

Úryvek

“Outsourcing autorizace

Některé banky, jak v pozici zpracovatelů, tak i vydavatelů, proces zpracování autorizací outsourcují, tedy využívají specializované společnosti, které pro ně tuto činnost a některé další vykonávají. Outsourcing banky využívají zejména z důvodu úspory nákladů. Nemusejí tak tolik investovat do nových systémů a technologií pro zpracování transakcí a ušetřeny jsou i provozní náklady. Outsourcingová společnost pro ně za přijatelnou cenu zajistí většinou kompletní servis, který je certifikovaný kartovými asociacemi, a v případě ČR je na něj i dohlíženo Českou národní bankou.
Světově největší společností zabývající se zpracováním karetních transakcí je americká společnost First Data Corporation. V ČR tuto funkci od roku 1992 vykonávala česká společnost MUZO, a.s., jejíž většinový podíl však v roce 2004 koupila společnost Global Payments Inc. a od 1.10.2006, po fúzi společností ze skupiny Global Payments podnikajících v ČR, již MUZO vystupuje pod názvem Global Payments Europe (GPE). GPE je dceřiná společnost Global Payments Inc. a působí v regionu Střední a Východní Evropy. Celá Global Payments Inc. působící ve dvaceti zemích světa má hlavní sídlo v Atlantě, ve státu Georgia v USA a zprostředkovává 2,7 miliardy transakcí ročně s tržbami dosahujícími 908,1 USD v roce 2006. Pražská pobočka GPE je hlavní centrálou pro celou Evropu a zpracovává transakce všech pěti velkých karetních asociací. Mimo zpracování transakcí a souvisejících služeb jako je autorizace a zúčtování, provádí také personalizaci karet, vydávání čipových karet, instalaci a servis bankomatů a POS terminálů a v neposlední řadě poskytuje služby CMS (Card Management System) a back office, vede také úvěrový registr fyzických i právnických osob a samozřejmě zajišťuje technický a inženýrský servis.
Autorizace, jak je z textu výše patrné, se tedy týká jak vydavatele, tak zpracovatele. Outsourcuje-li tuto službu zpracovatel, znamená to, že autorizační požadavky putují z platebních terminálů obchodníků nebo hlasové linky přímo do GPE, kde jsou buď přímo zpracovány nebo přesměrovány do příslušné karetní asociace – to záleží na vydavateli karty. Autorizační odpověď je následně zaslána od GPE zpět k obchodníkovi.
Outsourcuje-li tuto službu vydavatel, má možnost vybrat si z několika autorizačních metod, které může diversifikovat podle karetních produktů. První, pravděpodobně v současné době nejvyužívanější a také nejbezpečnější metodou, je „on-line to issuer“, tedy autorizace jako celek je přesměrována do vydavatelské banky. GPE dále nabízí možnost kontroly definovaných údajů (limity, PIN, platnost, bezpečnostní prvky atd.) v jejím systému a zbývající parametry autorizace odesílat do vydavatelské banky, zejména tedy ověření zůstatku na účtů. Další metodou je také celková autorizace v systému GPE bez účasti vydavatelské banky, tzv. „full outsourcing“. V případě výpadku spojení mezi vydavatelem a GPE nebo výpadku v systému vydavatele, zajišťuje GPE zpracování autorizací sama bez přerušení provozu. Této metodě se říká „stand-in“ a umožňuje přepínání mezi autorizací v bance a autorizací v GPE podle potřeby. Pozn. Pod pojmem „stand in“ se lze také setkat se službou karetní asociace, která je rovněž v dnešní době používána pouze jako záložní v případě, že by došlo k výpadku spojení mezi asociací a vydavatelem. V tomto případě autorizuje transakci přímo asociace na základě parametrů předem stanovených vydavatelem.
Autorizace ke zpracování jsou analogicky podle zpracovatele přijímány buď ze sítí karetních asociací nebo rovnou ze sítě GPE. V systému Global Payments Europe jsou pak zpracovány jednou z následujících metod: pozitivní metodou, pozitivní metodou se zůstatkem nebo negativní metodou. Pozitivní metoda se zůstatkem znamená posouzení autorizace podle bezpečnostních prvků, PIN, platnosti, limitů atd. a hlavně spolu s kontrolou dostatečných prostředků na účtu. Pozitivní metoda je vlastně totéž, až na kontrolu zůstatku na účtu. Negativní metoda kontroluje pouze, zda není karta uvedena na stoplistu. Jedná se o nejstarší metodu, avšak dnes je používána spíše výjimečně. Nejčastěji využívanou je dnes samozřejmě pozitivní metoda se zůstatkem, i když se jedná také o nejdražší způsob autorizace.
Z uvedeného plyne, že banky, které outsourcují zpracování transakcí, musí být se specializovanou společností úzce propojeny. Mimo jiné jí zasílají limity, zůstatky a stoplisty karet a zpět dostávají informace o proběhlých transakcích. GPE svým klientům za tímto účelem nabízí online správu databází karet, tzv. Autorization Data Management, což znamená, že vydavatel může v reálném čase karty blokovat, aktivovat, nastavovat limity, zadávat nové karty či je mazat. Stejně tak umožňuje nahlížení do databáze zpracovaných transakcí, tedy prohlížení výsledků autorizačních požadavků.
Situace v České republice je v současnosti taková, že drtivá většina bank zpracování autorizací karetních transakcí outsourcuje. Pouze Česká spořitelna, Citibank a UniCredit Bank mají svá vlastní autorizační centra. Samozřejmě platí, že jak Global Payments Europe, tak i tato vlastní autorizační centra jsou napojena na centrály karetních asociací."

Poznámka

Práce byla hodnocena jako výborná. Obsahuje tabulky, grafy a schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12967
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse