Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Anglická a americká revoluce

Anglická a americká revoluce


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Mnichovo Hradiště, Studentská 896, Mnichovo Hradiště

Charakteristika: Zápisky z hodin dějepisu sledují průběh anglické revoluce v 17. století a americké revoluce v 18. století.

Obsah

1.
Anglická revoluce
1.1.
Karel I.
1.2.
Slavná revoluce
1.3.
Vznik Velké Británie
2.
Americká revoluce

Úryvek

"Anglická revoluce

1603 – Stuartovci na anglický trůn
Jakub I. 1603 – 1625
Karel I. 1625 – 1649

Karel I.
- prosazoval absolutistickou vládu
- náboženství
1603 – Anglie + Skotsko = personální unie (=spojení dvou nebo více států osobou jednoho panovníka)
- Anglie chtěla nadvládu nad Irskem a Skotskem
Skotsko – presbyteriánství
Irsko – katolíci
Anglie – anglikánská církev
1639 – skotská armáda do Anglie, Karel svolává parlament, vzápětí ho ale zrušil = krátký parlament
- svolal ho znovu, zasedal déle = dlouhý parlament
- roajalisté = stoupenci krále
1642 – 1649 – občanská válka – roajalisté x stoupenci parlamentu, Ruprecht Falcký vedl roajalisty, kteří zezačátku vedli, Oliver Cromwell – porazil královskou armádu v bitvě u Neseby v roce 1645
- Karel I. utekl do Skotska, chytli ho a poslali zpět
1649 – Karel I. popraven – Anglie republikou
parlament - horní sněmovna = sněmovna lordů (vyšší šechta) – dědičné právo
dolní sněmovna – poslanci voleni (nižší šlechta) – rozhodující majetek
- O. Cormwell prosadil zrušení horního parlamentu (ab posílil svůj vliv)
navigační akta = zákon o plavbě
zboží do Anglie může být přiváženo na anglických lodích, nebo ze států, kde bylo vyrobeno
hl. aby se zbavilo nizozemské konkurence
1653 – lord protektor – Oliver Cromwell
protektorát (=diktatura O. Cromwella)
1658 – O. Cromwell umírá
syn O. Cromwella
1660 – návrat Stuartovců na trůn (Karel II.)

Slavná revoluce
- konzervativní x radikální
- Jakub II. přestoupil na katolickou víru
1688 – Jakub II. rozpustil parlament – revoluce – Jakub II. sesazen – Vilém Oranžský
(= Vilém III.) – konstituční monarchie (dodnes)

Vznik Velké Británie
1707 – za vlády královny Anny, byl zákonem o unii spojen skotský a anglický parlament - Velká Británie
- po smrti královny Anny, která byla bezdětná, vymřela panující linie a na trůn se dostala spřízněná hannoverská dynastie
- v parlamentu dvě novinky – premiér a parlamentní opozice
- premiér (=první ministr) – nejbližší králův/královnin spolupracovník
- parlamentní opozice – strana, která ve volbách prohrála
- volební právo omezeno vysokým majetkovým cenzem (většina obyvatel volit nemohla)

Americká revoluce
- život v anglických koloniích
- postupně založeno 13 kolonií – na východním pobřeží (Kanada-Florida)
1607 – založena 1. anglická kolonie – Virginie
1636 – založena nejstarší univerzita v USA – Harvard
1763 – Anglie ovládla Kanadu
1773 – „Bostonské pití čaje“ – bojkot anglického zboží
1774 – do Philadelphie svolán kongres 13 kolonií – úplný rozchod s mateř. zemí, do čela osadníků – George Washington
1775 – válka za nezávislost – Anglie vytlačená z Bostonu
4.7.1776 – přijato Prohlášení nezávislosti amerických osad – vznik USA – zformuloval ho hl. Thomas Jefferson (3.prezident)
1777 – vítězství u Saratogy – Francie, Španělsko, Nizozemsko finančně podpořili americké povstalce
1781 – britská armáda definitivně poražena
1783 – Velká Británie uznala nezávislost USA
1787 – přijata americká ústava
1789 – 1. americký prezident – George Washington"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x512c71de19933.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Anglicka_a_americka_revoluce.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse