Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Anglická slovní zásoba na téma rodina

Anglická slovní zásoba na téma rodina


Kategorie: Angličtina

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Práce obsahuje anglickou slovní zásoby na téma rodina. Výrazy a slovní spojení jsou překládány z češtiny do angličtiny, uspořádány podle abecedy a rozděleny do tematických skupin. Pokryta je oblast příbuzenských vztahů, dále uspořádání rodiny, rodina a peníze, svatba, narození, pohřeb, další oslavy, pak také přátelé a vztahy, volný čas a nakonec je také uvedeno několik frázových sloves.

Obsah

1.
Příbuzní
2.
Uspořádání rodiny
3.
Rodina a peníze
4.
Svatba
5.
Narození
6.
Pohřeb
7.
Další oslavy
8.
Přátelé
9.
Vztahy
10.
Volný čas
11.
Frázová slovesa

Úryvek

"Příbuzní = Relatives

Kmotr = Godfather
Kmotra = Godmother
Prateta = Great-aunt
Prastrýc = Great-uncle
Nevlastní bratr = Half-brother
Nevlastní sestra = Half-sister
Snoubenec = Husband-to-be
Tchýně = Mother-in-law
Tchán = Father-in-law
Synovec = Nephew
Příbuzní = Next of kin
Neteř = Niece
Potomek = Offspring
Jedináček = Only child
Choť = Spouse
Nevlastní bratr = Step brother
Nevlastní otec = Stepfather
Nevlastní matka = Stepmother
Nevlastní sestra = Stepsister
Snoubenka = Wife-to-be

Uspořádání rodiny = Family arrangements

Dospívající = Adolescent
Dospívání = Adolescence
Adoptivní rodiče = Adoptive parents
Biologičtí rodiče = Biological parents
Rozvrácený domov = Broken home
Dětský domov = Children's home
Spolubydlící pár = Cohabiting couple
Donutit dítě = Compel children
Rozšířená rodina = Extended family
Pěstouni = Foster parents
Horečné tempo života = Frenetic pace of life
Domácí práce = Household chores
Milující rodina = Loving family
Kmenová rodina = Nuclear family
Vychovávat dítě = Raise/bring up a child
Pár stejného pohlaví = Same-sex couple
Výchova = Upbringing"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51568aba25dcd.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Aj_slovni_zasoba_rodina.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse