Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Anglická slovní zásoba na téma vzdělání

Anglická slovní zásoba na téma vzdělání


Kategorie: Angličtina

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Práce obsahuje širokou slovní zásobu na téma vzdělání a školství. Dané slovíčko je vždy uvedeno anglicky a doplněno českým překladem. Obsaženy jsou výrazy pro předměty, typy škol, jejich vybavení a mnohé další.

Obsah

1.
Slovníček výrazů souvisejících se vzděláním

Úryvek

"compulsory education – povinný předmět
optional/elective - volitelný
voluntary subject – volitelný předmět
humanities/social sciences – humanitní vědy
science/natural sciences – přírodní vědy
maths/math - matemaika
calculus (AM) – matematický počet
physics - fyzika
chemistry - chemie
biology - biologie
geography - zeměpis
history - dějepis
computer science - informatika
civics – občanská výchova
psychology - psychologie
foreign languages: cizí jazyky
English - angličtina
German - němčina
French - francouzština
Russian - ruština
Spanish - španělština
Latin - latina
mother tongue – mateřský jazyk
the Czech language - čeština
music – hudební výchova
arts – výtvarná výchova
physical eduction (PE) - TV
religious education - náboženství
needlework - vyšívání
home economy – domácí hospodářství
workshop - dílna
sex education – sexuální výchova
seminar in Czech litrature/social – seminář české literatury
studies - studie
lab work in biology – laborka v biole
conversation in English – anglická konverzace
driving lessons - autoškola
coeducational schools-créche - jesle
nursery school/kindergarten - školka
primary/secondary school – základní/střední škola
pupil - žák
student - student
entrance examination – přijímací zkoušky
grammar - gramatika
technical college – průmyslová škola
business academy – obchodní škola
agricultural – zemědělská škola
nursing – zdravotní škola
music art schools – škola hudebního umění
vocational schools – odborné školy
school-leaving examination - maturita
School-Leaving Certificate - vízo
university/college – univerzita/vysoká škola
undergraduate - vysokoškolák
graduate from - absolvovat
enroll at a university – zapsat se na univerzitu
diploma - diplom
graduation ceremony - promoce
the expense of accommodation and board – náklady na ubytování a stravu
hall od residence/dorm –hala sídla/internát
cloakroom/cloak – šatna/plášť
boiler room - kotelna
hallway - chodba
caretaker/janitor – domovník/údržbář
rows of desks – řady stolů
aisle - ulička
sponge – mycí houba
equip with audio-visual aids – vybavit audio-vizuálními pomůckami
slide/overhear projector – projektor
screen - obrazovka
class register – třídní výkaz
performance - výkon
a mark/results – známka/klasifikace
set homework – zadat úkoly
assignment - úkol
topic - téma"

Poznámka

Anglická slovíčka jsou podtržena.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x507326bba9778.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Aj_slovni_zasoba_vzdelani.doc (50 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse