Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Anglická slovní zásoba na téma životní prostředí

Anglická slovní zásoba na téma životní prostředí


Kategorie: Angličtina

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Práce vypisuje širokou slovní zásobu na téma životní prostředí. Anglická slovíčka se svým českým překladem jsou seskupena podle tématu a abecedně řazena. Slovíčka a výrazy se týkají životního prostředí obecně, různých forem jeho znečištění a také energetické problematiky.

Obsah

1.
Životní prostředí
2.
Znečištění
3.
Odpad
4.
Znečistění zvířaty
5.
Znečištění vody
6.
Znečištění vzduchu
7.
Znečištění jídla
8.
Energie

Úryvek

"Akumulace = Accumulation
Atmosféra = Atmosphere
Biom = Biome
Biosféra = Biosphere
Biotop = Biotope
Ekologická havárie = Environmental disaster
Ekologická rovnováha = Ecological balance
Ekologické hnutí = Environmenal movement
Ekologický = Ecologic
Ekologicky šetrný = Environmentaly friendlly
Ekologie = Ecology
Ekosystém = Ecosystem
Emise = Emission
Freony = CFCs
Hliník = Aluminium
Hluková znečištění = Noise pollution
Hnojivo = Fertilizers
Hydrosféra = Hydrosphere
Infiltrace = Precipitation
Kancelářský papír = Office stationery
Kartón = Cardboard
Koloběh vody = Hydrologic cycle
Komíny = Smokestacks
Kondenzace = condensation
Květináč = Flowerpot
Látka znečišťující životní prostředí = Pollutant
Litosféra = Lithosphere
Nádoba na mycí prostředek = Wasting-liquid container
Oblečení s izolací = Insulated clothing
Ocel = Steel
Odpařování = Evaporation
Oxid uhličitý = Carbon dioxide
Ozon = Ozone
Ozonová díra = Ozone hole
Ozonová vrstva = Ozone layer
Potravní řetězec = Food chain
Povrchový odtok vody = Surface runoff
Pozemní opar = Transpiration
Primární konzumenti = Primary consumers
Prodejna = Outlet
Průmyslové znečištění = Industrial pollution
Přírodní rezervace = Nature reserve
Půdní eroze = Land erosion
Radioaktivita = radioactivity
Radioaktivní = radioactive
Rdiace = radiation
Rtuť = Mercury
Skleníkový efekt = Greenhouse effect
Smog = Smog
Splachování povrchovou vodou = Surface pollutant runoff
Srážky = Precipitation
Sublimace = Sublimation
Světelné znečištění = Light pollution
Tácek = Tray
Toxické látky = Toxic substances
Trubky = Pipe
Vliv na životní prostředí = Environmental impact
Vymírání druhů = Species extinction
Základní zdroj potravy = Basic source of food"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x514aac0e5d164.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Aj_slovni_zasoba_zivotni_prostredi.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse