Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Antická filozofie - výpisky

Antická filozofie - výpisky

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky z přednášek nepřehledně informují o antické filozofii. Bodově ji obecně charakterizují. Věnují se kosmologické filozofii. Zmiňují nejen Ionskou školu a Pythagorejce, ale také významné myslitele tohoto období. Blíže seznamují s životem a dílem Sókrata, Platóna a Aristotela. Text se dále zabývá obdobím úpadku. Věnuje se řecké kultuře, stoicismu, skepticismu, Epikurejcúm a eklektismu.

Obsah

1.
Antická filosofie
2.
Kosmologická filosofie
2.1.
Míleťané (Ionská škola)
2.2.
Pythagorejci
2.3.
Herákleitos
2.4.
Eleaté
2.5.
Xenofanes
2.6.
Zenón z Eleje
2.7.
Sofisté
2.8.
Sokrates
2.9.
Platón
2.10.
Obrana Sokratova
2.11.
Aristoteles
3.
Období úpadku
3.1.
Řecká kultura
3.2.
Stoa
3.3.
Skepticismus
3.4.
Epikúrejci
3.5.
Eklekticismus

Úryvek

"ANTICKÁ FILOSOFIE (konec 6.stol)
počátky – 7-6 st.př.n.l., Milét : otázky vztahující se ke skutečnosti, její poznání, hodnoty
kosmologická fil. - předsokratétovští myslitelé
• hledání sjednocujících principů jsoucna, hledání podstat, řádu, harmonie světa
antropologická fil.-sofisté, Sokratés, sokr.školy
• orientace na roli člověka,v řádu světa, porblémy poznání, principy praktického fungování společnosti
systematická fil.-Platón, Aristoteles
• vytváření systémů, shrnuje dosavadní fil.poznání,hledání odpovědí na otázky z přír.světa, spol., poznávání a hodnot
helénistická fil.-stoicismus, epikúreismus, skepticismus,novoplatonismus
• otázky poznání, morálky, hledání smyslu života, mystické rysy
předpoklady vzniku – 2 významné kultury
• systematizace reálných poznatků
rysy – rozumný výklad světa, paralelní vedle mýtu; hledání a úsilí přiblížit se k moudrosti
• všechno čemu se člověk dobere rozumem, skutečností = filosofie

KOSMOLOGICKÁ FILOSOFIE – sjednocující princip (látka, vlastnost)
Míleťané (ionská škola)
• pralátka = sjednocovací princip, živá, oduševnělá hmota (→ hýlozoismus)
• Thalés – pralátka = voda
• Anaximandros – 1.fil.spisovatel „O přírodě“ ; neurčitá, neomezená pralátka
• Anaximenés – pralátka = vzduch
Pythagorovci (jižní It)
• Pythagoras – autor pojmů: kosmos (uspořádaný svět) , filosof (hledač poznání)
• princip – vymezená harmonie (číselné vztahy)
• asketická etika – převtělování
Herákleitos – dynamická fil
• sj.princip – změna, vývoj – vše plyne, nic nelze zopakovat
• pralátka = oheň
• logos = obecný řád
Eleaté – podle města Elea
• nesouhlasí s Herakl.pojetím (dynamika)
• Xenofanes – autor e. školy
◦ neproměnlivé jsoucno = nic nevzniká, zaniká...
◦ kritika náb.- představa lidí o bozích
• Parmenidés – gnoseologie = výsledek našeho poznání je zdání, důraz na rozum
• Zenón z Eleje – aporie = závod Achilla s želvou (nikdy nedohoní)
◦ letící šíp (šíp dostane do terče protože je stále v klidu)
◦ poukázat na pravdu v nesmyslech,protimluvy, nevíme jak věci fungují, obhajoba názoru
◦ rozporný; ne-cesta, neřešitelný rozpor
Sofisté (6-5.st.př.n.l) – 1.období řecké skepse
• sofista = učitel moudrosti
• vyučovali rétorice, právu za odměnu (hanba-práce zad.)
• praktici, objektivní poznání není možné, popírali zákony"

Poznámka

Práce obsahuje množství zkratek, které ji činí nepřehlednou.
Práce obsahuje překlepy a pravopisné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18840
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse