Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Aplikace retroaktivity

Aplikace retroaktivity

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vymezení skutkové situace: v trestním řízení ustanovený obhájce se dověděl dne 23. července 2001, že jeho povinnost obhajovat klienta, vůči němuž bylo vedeno trestní stíhání, skončila. Nárok vůči státu na odměnu a náhradu hotových výdajů uplatnil dne 30. srpna 2002. Na věc dopadající relevantní právní úprava. Vymezení interpretačního (aplikačního) problému. Otázky k zodpovězení -
1) Uveďte, zda v daném případě došlo k prekluzi práva ustanoveného obhájce vůči státu na odměnu a náhradu hotových výdajů (zániku práva obhájce jeho neuplatněním ve lhůtě). 2) Své závěry blíže odůvodněte, a to z pohledu řešení problému pod aspektem retroaktivity, a to jak pravé, tak i tzv. nepravé retroaktivity. Charakterizujte stručně podstatu obou druhů „zpětné působnosti“. 3) Lze dovozené stanovisko vyvodit přímo z citované či související právní úpravy nebo je nutno použít obecných zásad plynoucích kupř. z principů právního státu (čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR)? Analyzujte případ z hlediska ústavněprávního. 4) V návaznosti na vyvozené závěry vyložte obecně, jak by se měl dle Vašeho názoru interpretovat dosah citované novely trestního řádu. Pluralita racionálně obhajitelných řešení přirozeně není vyloučena. 5) Poukažte na publikovanou literaturu (články v odborných periodikách) či soudní judikaturu týkající se fenoménu retroaktivity, eventuálně přímo předložené problematiky.

Obsah

1.
Vymezení skutkové situace
2.
Na věc dopadající relevantní právní úprava
3.
Vymezení interpretačního (aplikačního) problému
4.
Otázky k zodpovězení

Úryvek

"V.
Odpovědi na otázky
Ad 1) V tomto konkrétním případě k prekluzi práva na odměnu a náhradu hotových výdajů ustanoveného obhájce vůči státu nedošlo.

Ad 2) Pravá retroaktivita – právní vztahy vzniklé a právem upravené před účinností nové právní normy se zcela a úplně řídí novou právní úpravou. Takový postup je možný pouze ve prospěch subjektivních práv recipientů kvůli zachování principu právní jistoty dle Listiny základních práv a svobod.
Nepravá retroaktivita – otázky vzniku právního vztahu jsou posuzovány podle staré právní úpravy, obsah se pak po nabytí účinnosti nové právní normy řídí podle ní.
Jsou tři možnosti uplatnění novely tohoto zákona:
1) Možnost, že bude uplatněna retroaktivita pravá je vyloučena, jelikož by tak došlo v neprospěch adresáta a tím k porušení principů demokratického právního státu, zejména principu právní jistoty a ochrany nabytých práv zaručených Ústavou a Listinou základních práv a svobod.
2) Při naplnění nepravé retroaktivity, ke kterému může dojít, by se roční lhůta začala počítat až ode dne nabytí účinnosti nové právní normy (tj. 1.1.2002.), tzn., že do uplatnění nároku (30.10.2002) uplynulo pouze 10 měsíců a tím byla podmínka pro uplatnění nároku splněna.
3) Poslední možností je, že novela nemá zpětnou působnost, a proto uplatnění nároku na odměnu a náhradu hotových výdajů není nijak časově podmíněno a tím zde není důvod pro prekluzi práva obhájce.
Všechny aplikace tedy umožňují obhájci uplatnit své právo na odměnu."

Poznámka

Seminární práce k předmětu teorie práva. Rozbor vzorového příkladu s důrazem na retroaktivitu.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5305
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse