Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Aplikace tabulkového procesoru Excel ve finančně-ekonomické analýze podniku - bakalářská práce slovensky

Aplikace tabulkového procesoru Excel ve finančně-ekonomické analýze podniku - bakalářská práce slovensky

Kategorie: Finanční analýzy, Informatika, Software

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá aplikací tabulkového procesoru Excel ve finančně-ekonomické analýze podniku. První kapitola teoreticky vymezuje pojem finanční analýza, osvětluje její význam a úlohu pro podnik. Charakterizuje současný stav v oblasti ekonomiky a trhu doma a v zahraničí. Druhá kapitola popisuje základní informační zdroje a představuje základní metodické nástroje využívané ke zhodnocení finanční situace podniku.Třetí kapitola se zaměřuje na řešení problematiky finanční analýzy v MS Excel. Rozebírá postup pri vytváření aplikace Excel a rozpracovává jednotlivé kroky.
Čtvrtá kapitola vypracovává finanční analýzu ve společnosti Galafruit&Co, s.r.o. prostřednictvím vybraných ukazatelů. Podstatu tvoří výpočty těchto ukazatelů ve sledovaném období a následně navrhuje opatření vedoucí ke zlepšení finanční situace dané společnosti.

Obsah

1.
Současný stav doma a v zahraničí v oblasti ekonomiky a trhu
1.1.
Přehled řešené problematiky doma a v zahraničí
1.2.
Podstata a úloha finanční analýzy
1.3.
Zainteresované subjekty na finančních informacích podniku
2.
Zdroje informací pro finanční analýzu
2.1.
Finanční analýza „ex post“
2.1.1.
Prameny informací a podklady na vypracování finanční analýzy
2.2.
Ukazatelé používané ve finanční analýze
2.2.1.
Ukazatelé likvidity
2.2.2.
Ukazatelé aktivity
2.2.3.
Ukazatelé zadluženosti
2.2.4.
Ukazatelé rentability
3.
Řešení problematiky finanční analýzy v MS Excel
3.1.
Co je to Excel
3.2.
Postup při vytváření aplikace
3.2.1.
Postup při vytváření ukazatelů
3.2.2.
Vytváření grafů
4.
Vyhodnocení aplikace a přínos podniku
4.1.
Základní údaje a historie společnosti
4.2.
Analýza poměrových ukazatelů
4.2.1.
Analýza likvidity
4.2.2.
Analýza aktivity
4.2.3.
Analýza zadluženosti
4.2.4.
Analýza rentability
4.3.
Návrh opatření na zlepšení finanční situace

Úryvek

"2 ZDROJE INFORMÁCIÍ PRE FINANČNÚ ANALÝZU
Pre správne zhodnotenie finančnej situácie je potrebné mať značné množstvo informácií z rôznych zdrojov. Finančný analytik analyzujúci príčiny súčasného stavu podnikových financií má rôzne možnosti ako získať potrebné informácie. Dôležité poznatky mu poskytujú informácie z kapitálového trhu (na Slovensku je ale málo rozvinutý). Môže využiť aj ďalšie rozmanité externé informácie z ekonomického okolia, ktoré môžu mať podobu Obchodného vestníka, rôznych štúdií a štatistických materiálov o vývoji ekonomiky. Zaujímavé sú tiež interné nefinančné podnikové údaje, ako napr. predmet činnosti spoločnosti, postavenie na trhu a pod.

2.1 Finančná analýza „ex post“
Cieľom finančnej analýzy „ex post“ je hodnotiť súčasnú a predchádzajúcu finančnú situáciu a precizovať príčiny, ktoré ju ovplyvnili. Podkladom pre ňu sú teda ukazovatele charakterizujúce už uskutočnené hospodársko-ekonomické javy.

2.1.1 Pramene informácií a podklady na vypracovanie finančnej analýzy
V trhovej ekonomike platí, že tam, kde je dopyt, nájde sa aj ponuka. Východiskovým a zároveň najdôležitejším zdrojom informácií je finančné účtovníctvo.
„Finančné účtovníctvo sa zaoberá poskytovaním úhrnných informácii pre externých užívateľov, vrátane majiteľov a pre najvyššiu úroveň manažmentu.“
Finančná analýza sa zameriava na odhalenie súčasnej finančnej situácie podniku, skúma príčiny a navrhuje možné opatrenia, vedúce k zlepšeniu stavu. Finančná analýza charakterizuje finančné zdravie podniku proporciami medzi majetkom, kapitálom, výnosmi, nákladmi, príjmami a výdajmi. Proporcia sa vyjadruje pomerovými ukazovateľmi, ktoré majú vzťah k výnosnosti a finančným rizikám.
Základným informačným zdrojom finančnej analýzy je účtovná závierka, ktorá poskytuje analytikovi nevyhnutné údaje pre posúdenie finančnej situácie firmy. Ide o veľmi dôležitý dokument, pretože je v ňom zahrnutý celý reprodukčný proces podniku, a údaje v tejto závierke vecne, časovo a formálne správne vypovedajú o činnosti podniku.

Účtovnú závierku podniku tvoria :
- súvaha (bilancia)
- výkaz ziskov a strát (výsledovka)
- poznámky

Súvaha (Bilancia) – je výkaz sprostredkujúci informácie o podnikovom majetku (aktíva) a finančných zdrojoch (pasíva) jeho krytia. Je to významný účtovný dokument dôležitý aj pre ďalších vonkajších užívateľov. Majetok podniku predstavujú v súvahe jeho aktíva, finančné zdroje sú jeho pasíva. Aktíva sú v súvahe štruktúrované podľa likvidity, a preto sú aj východiskom pri analýze likvidity podniku, zatiaľ čo pasíva sú východiskom analýzy zadlženosti, v ich členení na vlastné a cudzie zdroje."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, grafy a obrázky. Součást práce tvoří resumé v angličtině.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10901
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse