Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Asynchronní motor nakrátko

Asynchronní motor nakrátko


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, Ostrov

Charakteristika: Práce provádí zkoušku asynchronního motoru nakrátko o rozsahu 0 - In.

Obsah

1.
Zadání
2.
Schéma zapojení
3.
Popis měření
4.
Tabulky hodnot
5.
Chyba při měření
6.
Závěr

Úryvek

“V měření vznikly tyto chyby : Pk = 345,5 v 6.řádku
Cosφ = 0,511 a 0,258 v 2. a 6.řádku

Závěr : Z grafu jsem odečetl hodnoty pro In = 9,7 A .Odečtu z něho tyto hodnoty
Ukin = 147,2 V
Pkin = 922 W
Cosφk = 0,505

A vypočetl jsem dle zadaných vzorců pro Un = 380 V tyto hodnoty

Ikun = 25 A
Pkun = 6 124,4 W

Odečtené hodnoty pro sestrojení kruhového diagramu jsou tyto :
Ikun = 25 A
Cos φk = 0,505
Pkun = 6 124,4 W"

Poznámka

Práce obsahuje schéma a tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46ab64efddbd8.zip (32 kB)
Nezabalený formát:
Asynchronni_motor_nakratko.doc (123 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse