Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Atentát na Heydricha

Atentát na HeydrichaKategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce popisuje atentát na Heydricha. Nejprve charakterizuje Heydrichovu vládu, poté popisuje plán atentátu, i samotný akt. Uvádí informace ohledně Heydrichovy smrti. Zmiňuje průběh represe, vypálení Lidic a Ležáků, včetně dopadení parašutistů a jejich trest.

Obsah

1.
Heydrichova vláda
2.
Plán atentátu
3.
Atentát
4.
Heydrichova smrt
5.
Represe
6.
Vypálení Lidic a Ležáků
7.
Dopadení parašutistů

Úryvek

"Bezprostředně po atentátu přijali okupanti řadu represivních opatření: byl vyhlášen civilní výjimečný stav a svou činnost obnovily stanné soudy. Ještě v noci 27.5. jednotky policie, SS, wehrmachtu a pomocných ozbrojených složek zahájily rozsáhlé pátrání po pachatelích atentátu v Praze, o dva dny později po celém protektorátu. Praha byla uzavřena a celé město bylo dům od domu prohledáno. Následně se razie rozšířily i na venkov. Zadrženo bylo přes 13000 osob, z nichž bylo hned v prvních dnech „pro schvalování atentátu“ 231 zastřeleno, pro přechovávání zbraní bylo popraveno dalších 42, pro „ukrývání nepřátel říše“ a spojení s cizino 343 a pro nehlášení pobytu pak přišlo o život 77 občanů. V dalších týdnech se tato čísla zmnohonásobila, ale kolik bylo ve skutečnosti mrtvých nevíme, protože za stanného práva mohl každý ozbrojenec státní moci zastřelit i bez soudu kohokoliv. Stanné soudy poslaly na smrt 1412 lidí. Mezi popravenými byl i Vladislav Vančura.
Dosavadní neúspěch pátracích akcí po pachatelích atentátu vedl nacisty ke změně taktiky. Hitler prohlásil, že české obce, v nichž by se skrývali parašutisté, by měly být zničeny. Na základě vykonstruovaných důkazů došlo k zastrašovací akci, jejímž cílem se stala obec Lidice nedaleko Kladna. Ještě v noci 9. června byly Lidice uzavřeny a druhý den bylo zastřeleno všech 173 lidických mužů starších patnácti let, ženy byly odeslány do koncentračního tábora, děti dány na převýchovu. Vesnice byla srovnána se zemí. Stejný osud potkal 24. června i osadu Ležáky ve východních Čechách, kde bylo popraveno 24 osob a vesnice byla rovněž vypálena.
Přes veškeré úsilí ale snahy okupantů dopadnout pachatele zůstávaly bez výsledku až do poloviny června. Úspěchu dosáhli teprve poté, když se parašutista Karel Čurda, který nevydržel zprávy o popravách a represích, přihlásil 16. června v pražské řídící úřadovně gestapa. Ještě téhož dne začalo gestapo podle jeho výpovědí zatýkat občany, kteří parašutistům pomáhali nebo s nimi byli ve spojení. Současně gestapo zjistilo, že se hledaní parašutisté Jozef Gabčík, Jan Kubiš, Josef Valčík a další ukrývají v pravoslavném chrámu Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici. Ráno 18. června chrám obklíčilo 800 německých vojáků a zahájilo útok na parašutisty. Po dlouhém sedmihodinovém boji s Němci skončil život sedmi československých parašutistů."

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Anthropoid.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4960e40940507.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Atentat_Heydrich.doc (66 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse