Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Atmosféra - maturitní otázka 3/8

Atmosféra - maturitní otázka 3/8

Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem maturitní otázky je atmosféra. Autor popisuje její fyzikální i chemické vlastnosti, uvádí její hlavní plynné složky a také představuje jednotlivé části dle vertikálního členění. Následně definuje pojmy počasí a podnebí a stručně charakterizuje hlavní meteorologické prvky i klimatografické činitele. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Zemský povrch a mapa - maturitní otázka 2/8 a následující zde Planetární členění podnebí - maturitní otázka 4/8.

Obsah

1.
Atmosféra
2.
Fyzikální a chemické vlastnosti atmosféry
2.1.
Složky atmosféry
3.
Vertikální členění atmosféry
3.1.
Troposféra
3.2.
Stratosféra
3.3.
Mezosféra
3.4.
Termosfére
3.5.
Exosféra
4.
Počasí a podnebí
4.1.
Počasí
4.2.
Meteorologické prvky
4.3.
Sluneční záření
4.4.
Teplota vzduchu
4.5.
Tlak vzduchu
4.6.
Proudění vzduchu
4.7.
Atmosferické srážky
4.8.
Klima
5.
Klimatografiční činitelé
5.1.
Zeměpisná šířka
5.2.
Obecný oběh atmosféry (cirkulace)
5.3.
Vzdálenost od oceánů a moří
5.4.
Oceánské proudy
5.5.
Vlastnosti zemského povrchu
5.6.
Činnost člověka

Úryvek

"Atmosféra

• plynný obal Země, který je k Zemi připoutaný gravitační silou a účastní se v převážné míře zemské rotace. Atmosféru tvoří směs plynů – vzduch
• Vrstva vzduchu při zemském povrchu = homosféra (nemění se procentuální složení základních plynných složek)
• Vyšší vrstva ovzduší (90 – 1000 km) = heterosféra (mění se molekulová hmotnost vzduchu)

Fyzikální a chemické vlastnosti atmosféry:
• celková hmotnost atmosféry – 5,137 * 1018 kg
• polovina celkové hmotnosti je soustředěna do výšky 5 až 6 km
• hustota vzduchu s rostoucí vzdáleností od zemského povrchu klesá
• hlavní podíl na složení atmosféry: dusík (78 %), kyslík (21 %) a ostatní (vzácné plyny 1 %)
◦ dusík – inertní plyn, proniká do atmosféry při vulkanické činnosti, nebo jako zplodina nedokonalého spalování kapalných paliv
◦ kyslík – nezbytný pro život na Zemi, slouží k zajišťování biogenních procesů a ke spalování, vzniká fotosyntézou (2/3 vyprodukují suchozemské rostliny a 1/3 mořské rostliny); spotřeba kyslíku stále roste, proto je nutno omezit kácení tropických lesů; Modifikací kyslíku je ozon, který má nesmírný význam pro život na Zemi. Pohlcuje především ultrafialové paprsky slunečního záření a tím brání pronikání tohoto zhoubného záření k povrchu
◦ Oxid uhličitý – proměnlivé množství, průměrně 0.034 %; vzniká při spalovacích procesech; sopečná činnost, dýchání organismu; způsobuje skleníkový efekt – chrání Zemi před intenzivním ochlazováním. Antropogenní činností se množství CO2 zvyšuje, tím se zvyšuje intenzita skleníkového efektu, nastává oteplování podnebí Země.
◦ Vodní pára – výparem z půdy, z vodních ploch a transpirací rostlin, hromadění vodních par = vznik oblaků a atmosférických srážek; podílí se na zmenšování ochlazování Země
• Vedle plynů jsou součástí vzduchu i atmosférické aerosoly (pevné a tekuté složky)
◦ přirozené aerosoly – kosmický prach, vulkanický prach, půdní prach
◦ antropogenní aerosoly – vytvořené při hospodářské činnosti člověka. Jejich množství se neustále zvyšuje, což negativně ovlivňuje pronikání slunečního záření k povrchu Země.

Vertikální členění atmosféry:
1) troposféra
• nejnižší vrstva, střední výška 11km (póly 8km, rovník 18)
• probíhá zde většina meteorologických jevů a procesů
• pokles teploty s výškou (0,6 °C na 100m)
• soustřeďují se sem téměř všechny vodní páry, vznikají oblaka a srážky, formují se vzduchové hmoty a atmosférické proudy, rozvíjejí se zde cyklóny a anticyklóny
2) stratosféra
• sahá do výšky 50 – 60km, ve výškách 25 – 35km nejvyšší koncentrace ozonu v atmosféře – ozonosféra (proniká pouze 1% UV záření)"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21721
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse