Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Atmosféra - maturitní otázka 7/15

Atmosféra - maturitní otázka 7/15


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V této maturitní otázce jsou představeny informace o atmosféře z pohledu podnebí, počasí, skleníkového efektu a ozónové vrstvy. Krátce se zmiňuje i o jejím znečištění a přestavuje několik základních pojmů z oboru. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Kartografie - maturitní otázka 6/15 a násleující zde Země jako vesmírné těleso, státy západní Evropy - maturitní otázka 8/15.

Obsah

1.
Všeobecná cirkulace atmosféry
2.
Hlavní směry proudění
3.
Základní pojmy
4.
Místní proudění vzduchu
5.
Počasí
6.
Skleníkový efekt a vliv člověka
7.
Ozónová vrstva
7.1
Znečištění atmosféry

Úryvek

"Všeobecná cirkulace (oběh) atmosféry:
- vzniká nestejným zahříváním pevniny a oceánu
- závisí na tlakové níži a výši, na rotaci země a reliéfech
Hlavní směry proudění:
- teplý vzduch stoupá vzhůru – nižší tlak, studený klesá dolů – vyšší tlak
- vzduch proudí z tlakových výší do tlakových níží (oblačnost)

tlaková výše (anticyklona):
- oblast vysokého tlaku vzduchu
- hlavně na obratnících, vzduch je vytlačován ze středu na okraj a stáčí se ve směru
- hodinových ručiček
- jasno, beze srážek
tlaková níže (cyklona):
- vzduch je nasáván do středu, proti směru hod. ručiček
- zataženo, deštivo
tropická cyklona
- vniká vždy nad oceánem, zasahuje oblast o velikosti až 1 000 km
- tajfun, hurikán

USA – hurikány – v létě na Floridě
Indie – cyklony
Austrálie – WILY – WILY
Japonsko, Čína – tajfuny

Pojmy:
brázda – výběžek nízkého tlaku vzduchu
hřeben – výběžek vysokého tlaku vzduchu
izobara – čára, která spojuje místa se stejným tlakem
izoterma – čára, která spojuje místa se stejnou teplotou
synoptická mapa – mapa předpovědi počasí
pasát – stál proudění vzduchu, pravidelné větry, proudí od obratníku k rovníku
antipasát – proudí od rovníku k obratníku, je nad pasátem
monzun – sezónní proudění vzduchu, oblast jižní a jihovýchodní Asie – od Indie po Japonsko
letní monzun: teplý, vlhký, vane z moře na pevninu, trvalé srážky

zimní monzun: vzduch je studený a suchý, vane z pevniny na moře

Místní proudění vzduchu
bríza – na principu monzunu, pobřežní vánek
- večer od pevniny, přes den od moře
tornádo – větrný vír
bóra – studený vítr z hor, pobřeží Jadranu, na jaře
blizard (v Rusku buran) – stepní vítr, vpád arktického vzduchu do mírných šířek (v USA)
- přinese ochlazení a sněhovou bouři
fén – teplý vítr z hor
chamsín – pouštní vítr
El Nino – zvláštní klimatický jev nad tichým oceánem"

Poznámka

Text je psán v odrážkách a klíčová slova jsou zvýrazněna tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d2f3968eeaa9.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Atmosfera_MO.doc (48 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse