Autorské právo

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Autorské právo a průmyslová práva v informační společnosti - odlišné systémy: angolamerický, copyrightový, principielní odlišnosti, konkrétní ustanovení am. copyrightového zákona z r. 1976, smluvní agenda. Počítačové programy - historie ochrany, prameny, právo EU, naše úprava, co je to autorské dílo, vznik a obsah autorského práva k poč.programu, jaké zákonné licence jsou v §66 upraveny, freeware, shareware, freesoftware. Internet a právo - autorský zákon, užití na internetu - klasické, peer-to-peer sítě, webcasting, mobilní sítě, licencování, úřední a zpravodajská licence, z. o elektronických komunikacích č. 127/2005, aplikace práva, aktuální problémy. Autorské právo a EU - harmonizace obecně, stěžejní směrnice, směrnice o informační společnosti, přijatá směrnice o dodržování autorského práva, kolektivní správa, ba základě zelené knihy celkem přijato 5 směrnic: ochrana počítačových programů, právo na pronájem a půjčování, o satelitním vysílání a kabelovém přenosu, problém rozdílné doby ochrany AP, směrnice o ochraně databází, směrnice nové řady. Zúčastněné subjekty, typy smluv, specifika muzikálové tvorby - subjekty, které se pohybují v oblasti AP a v oblasti obchodu, licenční smlouvy. Otázka hudebního nakladatelství - hudební publishing. Výroba audiovizuálních děl - hudební složka díla. Kolektivní správa práva - jak se dozvídá KS informace, užití autorských děl v rámci Internetu. Oblast průmyslových práv - průmyslová práva se dělí na 2 základní oblast (práva na označení, aktuality), předměty: patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, aktuality oboru práv na označení (ochranné známky, označení původu, obchodní firma).

Obsah

1.
Autorské právo a průmyslová práva v informační společnosti
2.
Počítačové programy
3.
Internet a právo
4.
Autorské právo a EU
5.
Zúčastněné subjekty, typy smluv, specifika muzikálové tvorby
6.
Otázka hudebního nakladatelství
7.
Výroba audiovizuálních děl
8.
Kolektivní správa práva
9.
Oblast průmyslových práv

Úryvek

"Počítačové programy

- podle AZ
- podle směrnice o ochraně počítačových programů

pokud jde o počítačové programy je autorskoprávní ochrana jednou z možných. dále přichází v úvahu ochrana nekalé soutěže a trestněprávní ochrana
pokud jde o počítačový program, je spjat s hardwearem a kdybychom se podlívali do historie, první PC se objevil již v r. 1642 - fr.mechanik pascal - zařízení na bází PC, první elektronkový PC v. r. 45 a PC v dnešní podobě se objevily počátkem 80tých let.

historie ochrany
 v zásadě se o ochraně začalo uvažovat kolem 70týých let - souviselo se sporem IBM a patentového úřadu v r. 1968 - v rámci sporu se objevil návrh na ochranu - vycházel z povinné registrace - byl odmítnut
 v r. 78 BAIKOO - svět.org.duš.vl. - na jeho půdě byl vytvořen vzorový návrh k ochraně počít.programů - ochrana sui generis, obsahovala i definici poč.programu - odmítnut - důvodem odmítnutí byla absence aplikace všeob.úml.o pr. autorském - v důsledku bylo nutné bývalo přijmout novou mez.úmluvu, což se zdálo být zbytečné
 v r. 1980 zvítězila v USA ochrana copyrightová jako nejjednodušší způsob ochrany - kolem r. 85 následně začaly ostatní země na tento model přistupovat - Cop.ochrana logiku měla - zdůrazňuje více ekonomické aspekty využití díla, což pro poč.programy byly o logické, ale ve státech, kontinentálních nastaly trošku problémy

prameny:
 RUB - revidovaná úml. bernská
 sml. o autorském právu - sml. Waicoo - v této internetové smlouvě je odvolávka na bernskou úmluvu - poč.programy jsou chráněny jako lit. díla ve smyslu bernské úmluvy, čl. 2 této smlouvy obsahuje, že se nevztahuje na myšlenky a principy - tato sml. je nejmodernější
 TRIPS- dohoda o obchodních aspektech práv duš. vlastnictví - čl.10/1 přímo uvádí, že poč.program, který je vyjádřen ve zdrojovém n. strojovém kódu je chráněn jako dílo literární - jediný pramen, kde je zmíněna forma vyjádření poč.programu

právo EU
poprvé se řešily poč.programy v rámci bílé knihy - snahy o zavedení ochrany poč.programů, pak v r. 88 v rámci zelené knihy, která navrhovala autorskopr.ochranu, ale víceméně na bázi cop. systému - nebyla přijata
výsledkem diskuzí o ochraně poč.programů byla přijata 14.5.91 směrnice č. 91/250/EHs o právní ochraně poč. programů - už vyvažuje autorskopr. ochranu a současně i svobodu hosp. soutěže - podařilo se dosáhnout rovnováhy
další materiál - správa evr. komise z 10.6.2000 - web evropské unie - com/2000/0199final - důležitá výkladová ustanovení směrnice
další pramen: směrnice č. 93/98 o harmonizaci doby ochrany - a směrnice 92/100 o pronájmu a půjčování

naše úprava
 poprvé byly poč.programy zmíněny v novele z. č. 35/95 - první zmínka o poč. programu jako o předmětu ochranu, musel splňovat pojmové znaky díla podle autorského zákona - zejm. jedinečnost
 od r. 96 pak byly poč.programy chráněny jako díla literární - bylo výslovně uvedena tato podmínka a vycházelo to z mezinárodní úpravy - stále nebyla prolomena zásada jedinečnosti, ani rozsah ochrany nekorespondoval s evr.úpravou- nyní z. 121/2000, který výše uvedený AZ nahradil a ten už se dá říci, že s úpravou EU koresponduje
 definici neobsahuje ani AZ, ani směrnice, zmiňuje ji pouze důvodová zpráva ke směrnici, ale v zásadě není ani důvod, obecně se má za to, že je to nehmotný výsledek tvůrčí činnosti autora bud ve strojovém n. ... má se za to, že definice jsou obdobné - příkazy a instrukce.

rozdíl mezi pojmy poč.program a softwear
 podle našeho názoru je softwear širší pojem než poč. program, zahrnuje též dokumentaci (uživatelskou, technickou, jinou,... ) a někdy se tam řadí i licenční podmínky - různá ochrana - poč.program je chráněn určitým způsobem, kdežto uživatelská dokumentace má normální režim sam. autorského díla slovesného
 v platném AZ je speciální úprava obsažena zejm. v §65, §66 - nejdůležitější, dále v §2/1,2, dále §30/1, §58/7 to je vyloženě speciální úprava, pokud z spec.úpravu nemá, vztahují se obecná ustanovení"

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5827
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse