Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Bankovnictví

Bankovnictví


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola obchodní, Praha 2

Charakteristika: Práce stručně popisuje téma bankovnictví. Rozebírá bankovní soustavu v ČR, funkce centrální banky a řízení a cíl centrální banky.

Obsah

1.
Význam bankovnictví v tržní ekonomice
2.
Bankovní soustava v ČR
3.
Řízení a cíl centrální banky (ČNB)
4.
Funkce centrální banky

Úryvek

"1) Význam bankovnictví v tržní ekonomice
2) Bankovní soustava v ČR
3) Řízení a cíl centrální banky (ČNB)
4) Funkce centrální banky

1) Význam bankovnictví v tržní ekonomice
- Historie:
• Bankovnictví je velmi starý obor lidské činnosti
• Bible popisuje vyhnání penězoměnců z chrámu
• Základny bankovnictví byly položeny ve středověké Itálii – „il banco“ = lavice,
Místo, kde byly prováděny operace s penězi, později se činnost bankéřů přesunula z tržišť do kamenných domů
• Nástroji peněžního trhu byli mince z drahých kovů, později různé úpisy, papírové peníze

- Bankovní systém - souhrn všech bankovních institucí na území daného státu a vztahy mezi nimi.
- Banka - peněžní ústav obchodující s penězi který má statut banky (zákon o bankách)
BANKOVNÍ INSTITUCE – (souhrn vazeb mezi nimi, v určitém státě tvoří bankovní sytém)
BANKOVNÍ SYSTÉM – (je základem finančního trhu)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56f9502695058.zip (21 kB)
Nezabalený formát:
3._Bankovnictvi.doc (62 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse