Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Baroko, klasicismus, národní obrození, evropský romantismus, český realismus, Karel Čapek

Baroko, klasicismus, národní obrození, evropský romantismus, český realismus, Karel Čapek


Kategorie: Literatura

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z českého jazyka a literatury vytvořené ve druhém ročníku na střední průmyslové škole pokrývají ve své první polovině literaturu období baroka, klasicismu a českého národního obrození. Následně se obracejí k rysům, význačným autorům a dílům evropského romantismu, českého realismu a nakonec charakterizují tvorbu a obsahy klíčových děl Karla Čapka. Vhodné jako podklad pro maturitní otázky.

Obsah

1.
Období baroka 17. až 18. století
1.1.
Baroko
1.2.
Jan Ámos Komenský
1.3.
Bedřich Bridel, Adam Michna z Otradovic
1.4.
Bohuslav Balbín
1.5.
Tomáš Pešina z Čechorodu, Václav Pohl
1.6.
Složka lidové a pololidové tvorby
1.7.
Kocmánek, Vavák
2.
Klasicismus
2.1.
Charakteristika
2.2.
René Descartes
2.3.
Pierre Corneille
2.4.
Jean Racine
2.5.
Moliére
2.6.
Goldoni, La Fontaine
2.7.
Osvícenství
3.
České národní obrození na pozadí světového klasicismu a osvícenství
3.1.
Charakteristika
3.2.
Fáze národního obrození
3.3.
Myšlenkové zdroje
3.4.
Obrozenecké dějepisectví a jazykověda
3.4.1.
František Martin Pelcl
3.4.2.
Josef Dobrovský
3.4.3.
Václav Matěj Kramerius
3.5.
Divadlo
3.6.
Začátky novočeské poezie
3.6.1.
Václav Thám
3.6.2.
Šebestián Hněvkovský
3.7.
Vědecká složka
3.8.
Josef Jungmann
3.9.
František Palacký
3.10.
Pavel Josef Šafařík
3.11.
František Ladislav Čelakovský
3.12.
Jan Kollár
3.13.
Václav Kliment Klicpera
3.14.
Rukopisné padělky
4.
Evropský romantismus
4.1.
Charakteristika, rysy
4.2.
George Gordon Byron
4.3.
Percy Bysshe Shelley
4.4.
Walter Scott
4.5.
Victor Hugo
4.6.
Stendhal
4.7.
Johann Wolfgang Goethe
4.8.
Friedrich Schiller
4.9.
Alexandr Sergejevič Puškin
4.10.
Michail Jurjevič Lermonton
4.11.
Adam Mickiewicz
5.
Počátky realismu ve starší české literatuře
5.1.
Společenská podmíněnost vzniku realismu
5.2.
Realismus v naší literatuře
5.2.1.
Karel Havlíček Borovský
5.2.2.
Božena Němcová
5.3.
Realismus v díle májovců
5.3.1.
Jan Neruda
5.3.2.
Vítězslav Hájek
5.3.3.
Jakub Arbes
5.3.4.
Karolína Světlá
6.
Karel Čapek
6.1.
První období
6.2.
Druhé období
6.2.1.
Divadelní hry
6.2.2.
Romány
6.3.
Třetí období
6.4.
Čtvrté období
6.5.
Páté období
6.5.1.
Divadelní hry

Úryvek

"Období baroka 17. – 18. století

Baroko
Vzniklo v Itálii kolem r. 1600 na zač. 17. st. Zdůrazňuje pohyb, dynamičnost, spojování protikladů. Objevuje se v architektuře, výtvarném umění, literatuře i hudbě. Barokní obrazy mají výrazné rozdíly mezi světlem a stínem (šerem) př. ruce a část obličeje je ozářena. U soch je postava zachycena v pohybu až křečovitě a kolem sochy vlaje roucho. Architektura má tvar elipsy, oblouku, vlnovky. Hudba je polyfonní (vícehlasá) př. Vivaldiho čtvero roční období.
Hlavním tématem baroka je náboženská 30tiletá válka. Kdy katolíci jsou proti nekatolíkům (protestantská). České baroko až po 30tileté válce od 2. pol. 17. st. a je spojeno se znovu pokatoličťováním (rekatolizací). Trvá déle a baroko zahrnuje téměř celé
18. st. 30tiletá válka Evropu zdevastovala, zasáhla 2 generace. Byla bída, hlad, člověk nemůže najít jistotu a hledá ji u boha
a posmrtném životě. Vidí jen náboženství. Svět je děsivý a autor nechce zobrazit současnou realitu, vidí sny, symboly, metafory. Nehledá pravdu, on ji zná a je ve víře v boha a chce ji vyjádřit. Barokní literatura je symbolická, v poezii detailně konkrétní. České baroko je zdobené, chmurné a tajemné narozdíl od světového, které je radostné.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ (1592–1670)
Exilová literatura
Narodil se v Nivnici na JV Moravě. Otec pocházel z vesnice Komny (odtud Komenský). Komenský byl humanista, filozof, geograf, pedagog a tvůrce světového moderního školského systému. Snažil se o reformu výchovy a vyučování. Výuka na bratrských školách v Německu na Herbora a Heidelbery. V r. 1621 musel uprchnout z Fulneku s ženou a 2 dětmi před španělskými vojáky. Ztratil část rukopisů a celou knihovnu. V r. 1628 musel opustit vlast a usadil se v polském Lešně.
V Anglii měl vybudovat akademii věd (jednotné vzdělání jedním jazykem). Hodně cestoval. Lešno zachvátil požár a Komenský ztratil majetek, rukopisy a slovník Poklad českého jazyka.
Měl světovou proslulost ve Švédsku, v Holandsku, v Uhrách kde se reformují školy podle jeho zásad. Umírá jako stařec v Holandsku v Dargenu. Snažil se o spojení umění s vědou a víry s naukovým poznáním.

Spisy pedagogické (umění vyučovat) didaktické (umění jak vychovávat) filozofické
LISTOVÉ DO NEBE spis kde se zamýšlí nad situací chudých a nad rozporem rozumu a náboženského citu v TRUCHLIVÉM.
O POEZII uvažuje o zásadách časoměrné prozódie.
Přebásňuje latinské žalmy a veršovaná latinská poučení jako MOUDRÉHO KATONA MRAVNÍ POUČOVÁNÍ

LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE
Rozsáhlá jinotajná skladba (alegorie-přirovnání) znázorňující autorovu pouť světem zobrazeným jako město. Vznikla z tísnivých dojmů, z kritického pohledu na stav společnosti. Spis je pozoruhodný jazykově, obrazotvorností, pracuje s jazykovými vrstvami (venkovský, nářečí, studentský, řemeslnické výrazy…) Závěr je pesimistický. Komenský viděl dobové nesrovnalosti, obžaloval sociální poměry své doby, majetkové rozdíly, ale našel východisko z labyrintu světa v ráji srdce.
Komenský je v podobě poutníka, který si prohlíží svět aby si vyvolil zaměstnání. Doprovází je Všezvěd Všudybud, který mu radí. K Všudybudovi se připojil průvodce Mámení. Nasazují poutníkovi brýle mámení, které zkreslují pohled na svět. Poutník si je upravuje aby mu nepřekážely ve správném pozorování. Město je bludištěm plné lidí, kteří spěchají za svým zaměstnáním (podvod a klam). Lidé nosí masky (přetvářky), které si mění. Ovládá je touha po snadném zisku, postavení a bezstarostném životě. Poutník nalézá neupřímnost a podvod. Neuspokojí jej ani hrad královské Moudrosti i tam odhaluje marnost. Nad ubohým stavem lidí chce prchnout ze světa a pak se uzavírá v ráji svého srdce (víra v Boha). Uprostřed je jeden člověk – smrt a může zadusit.

CENTRUM SECURITATIS filozoficko-náboženské pojednání. Druhá část spisu Ráj srdce."

Poznámka

Názvy děl jsou psány kapitálkami nebo značeny podtržením.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24144
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse