Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Benešovy dekrety v kontextu EU - osnova a úvod BP

Benešovy dekrety v kontextu EU - osnova a úvod BP


Kategorie: Politologie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (MUP) vvv, Praha 5

Charakteristika: Práce obsahuje obsah a úvod k bakalářské práci na téma Benešovy dekrety v kontextu EU.

Obsah

1.
Osnova
2.
Úvod

Úryvek

"Tématem této bakalářské práce jsou Benešovy dekrety v kontextu českého postoje k EU. Toto téma bylo zvoleno s ohledem na skutečnost, že i dnes patří Benešovy dekrety zcela jistě mezi nejkontroverznější právní předpisy nejen české minulosti, ale jejich problematika je významná i v novodobých dějinách ČR zejména v souvislosti se vztahy mezi Českou republikou a Německem, ale diskuse o Benešových dekretech se objevují i v souvislosti se vztahy ČR a EU. Z toho je zřejmé, že téma Benešových dekretů není uzavřeným historickým problémem, ale jedná se o stále živou problematiku, která má významný vliv i na vztahy ČR s dalšími subjekty mezinárodního společenství.
Příkladem může být třeba relativně nedávná situaci při přijímání Lisabonské smlouvy. Tehdejší prezident ČR Václav Klaus se totiž obával, že Lisabonská smlouva umožní „prolomení“ Benešových dekretů a z tohoto důvodu si vymínil, že Lisabonskou smlouvu, se kterou byla spojena i právní závaznost Listiny základních práv EU, podepíše pouze za předpokladu, že bude pro ČR vyjednána trvalá výjimka z Listiny základních práv EU. V této souvislosti se pak z pochopitelných důvodů vedla celá řada diskuzí ohledně této výjimky na úrovni EU a častokrát se hovořilo samozřejmě i o Benešových dekretech. Z tohoto důvodu lze toto téma označit za stále aktuální a lze jej označit za téma vhodné pro zpracování závěrečné práce.
Cílem této práce je zjistit, jakým způsobem v současé době ovlivňují Benešovy dekrety zahraničně politické vztahy ČR, zejména se zaměřením na vztahy vůči EU a v rámci EU. Dílčím cílem této práce je pak konfrontovat pohled na dekrety v době jejich přijetí a pohled na dekrety v současnosti."

Poznámka

Práce obsahuje malý obrázek na úvodní stránce.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55181ee308da9.zip (37 kB)
Nezabalený formát:
Benesovy_dekrety.doc (68 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse