Biedermeier


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá uměleckým směrem a životním stylem první poloviny 19. století – biedermeierem. V úvodu je vysvětlen vznik a odvození názvu. Další část je pak již charakteristikou samotného směru, především co se týká nábytkářství a malířství. V závěru se autor zabývá působením biedermeieru v českém prostředí.

Obsah

1.
Odvození názvu
2.
Charakteristika
2.1
Životní postoj
2.2
Nábytkářství
2.3
Malířství
2.3.1
Podobizna
3.
České prostředí

Úryvek

„Odvozeno od Gottlieba Biedermaiera, pomyslné postavy satiricky zosobňující názory středních měšťanských vrstev; jméno zvolil L. Eichrodt podle dvou básní J. V. von Scheffela: Biedermanns Abendegeműtlichkeit a Bummelmaiers Klage.
Nazýván též měšťanský empír, ve středoevropském malířství a uměleckém řemesle výtvarný názor doby mezi 1815 (vídeňský kongres) a 1848 (revoluce); termín není vztahován na architekturu a sochařství. Biedermeier je vyústěním klasicismu a je charakterizován jako měšťanské rozvinutí empíru ve skromnějších podmínkách středních vrstev (levnější materiály, menší bytové prostory), v němž však nalézá odezvu i romantismus a rysy, které připravily pozdější realismus. V širším významu je označení životního způsobu měšťanstva, které bylo vystaveno v katolickém prostředí Německa a Rakouska tlaku feudální reakce po 1815, a odvrátilo se proto od velkých politických, národních a demokratických ideálů společenského a osobního života, uzavřelo se do soukromí, kde v rodinné idyle nalézalo pravé životní hodnoty. Životní postoj a přesun hodnot vedl proto ke kultivaci nejbližšího životního prostředí (dům, byt, zahrádka) a k vynikajícímu řemeslu; nábytkářství prosazovalo jasné a účelné tvary, oblíben byl porcelán, květinový dekor textilií, drobné umění, malé formáty v malířství (miniatura, podobizna, krajina, knižní ilustrace, drobné tisky) apod. Ve všem biedermeier slučoval klasicistní střízlivost s romantickou citovostí a odrážel věčnost, střízlivost a sociální úroveň společenské vrstvy, jejímž životním a uměleckým názorem byl; zrcadlil i zúžení její společenské a politické úlohy. Jakkoli působí názor biedermeieru harmonicky a poklidně, není prost dobového romantického konfliktu, tj. napětí mezi ideálem a skutečností. Vědomí tohoto dobového rozporu je zdrojem nostalgie, melancholie a rezignace, i neobvykle silného příklonu k přírodě a zájmu o národní minulost (historické náměty, pohádky).“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aart_vyt0001.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Biedermeier.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse