Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Bilingvální vzdělávání dětí se sluchovým postižením

Bilingvální vzdělávání dětí se sluchovým postižením

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se skládá ze dvou částí. První se věnuje bilingvismu, jeho typům a bilingvismu neslyšících. Druhá část pak popisuje bilingvální vzdělávání dětí se sluchovým postižením.

Obsah

1.
Úvod
2.
Bilingvismus
2.1
Definice bilingvismu
2.2
Typy bilingvismu
2.3
Bilingvismus neslyšících
2.3.1
Pohled na neslyšícího člověka
2.3.2
Znakový jazyk
2.3.3
První a druhý jazyk
3.
Bilingvální vzdělávání
3.1
Švédský program
3.2
Hamburský program
3.3
Dánský program
3.4
Bilingvální vzdělávaní u nás
4.
Závěr

Úryvek

“Bilingvismus neslyšících
Pohled na neslyšícího člověka
Bilingvismus neslyšících je založen na znalosti znakového jazyka a mluveného jazyka většinové společnosti. Se zavedením pojmu bilingvismus neslyšících velmi úzce souvisí vnímání znakového jazyka a celkové nahlížení na neslyšícího člověka a neslyšící komunitu. Člověka s takovou vadou sluchu, která mu znemožňuje sluchovou percepci, můžeme označovat různými názvy, což souvisí s tím, jak takového člověka vnímáme. Známe označení hluchý člověk, sluchově postižený člověk, člověk se sluchovým postižením (zdánlivě bezvýznamné otočení slovosledu, může ukazovat na upřednostňování člověka před jeho vadou nebo postižením), neslyšící, Neslyšící (pouhá záměna malého písmene za velké symbolizuje vnímání Neslyšících jako menšiny, stejně jako s velkým písmenem píšeme např. Češi, Romové, Židé, Vietnamci.) V zásadě je možné rozdělit dva odlišné pohledy na tuto skupinu lidí, pohled medicínský, u kterého je v popředí sluchová vada, která je chápána jako defekt, deficit, něco nenormálního, něco, co je nutné napravit nebo alespoň co nejvíce přizpůsobit normálu, tedy světu slyšících. Druhý přístup bych označila za inkluzivní, považuje neslyšící za kulturní menšinu celkově přirozeně heterogenní společnosti. Nepovažuje sluchovou vadu za defekt, za něco abnormálního. Vnímá znakový jazyk jako plnohodnotný jazyk a jeho uživatele za kulturní menšinu.
Znakový jazyk
Aby bylo možné skutečně mluvit o bilingvismu, je nutné uznat znakový jazyk jako plnohodnotný jazykový systém plnící všechny komunikační funkce. Jen tak totiž může sloužit jako první nebo druhý jazyk. Nedokonalý či primitivní systém znaků, za který byl znakový jazyk v minulosti neprávem považován, by takovou funkci plnit nemohl. Důležitým milníkem pro bilingvismus v českém prostředí je proto vydání Zákona o znakové řeči (č.158/1998 Sb.) z roku 1998, který uznává znakový jazyk jako „přirozený a plnohodnotný komunikační systém tvořený specifickými vizuálně-pohybovými prostředky, tj. tvary rukou, jejich postavením a pohyby, mimikou, pozicemi hlavy a horní části trupu. Český znakový jazyk má základní atributy jazyka, tj. znakovost, systémovost, dvojí členění, produktivnost, svébytnost a historický rozměr, a je ustálen po stránce lexikální i gramatické.“
První a druhý jazyk
Bilingvismus neslyšících je tedy, jak již bylo řečeno, založen na schopnosti komunikace jak mluveným jazykem, tak znakovým. Znakový jazyk si dítě osvojuje jako první vzhledem k tomu, že je mu vnímání mluveného jazyka sluchem znemožněno, tím pádem je mu znemožněno přirozené osvojování mluveného jazyka, musí se mu učit. Pro dítě je však nesmírně důležité, aby v raném období mělo možnost vnímat ucelený jazykový systém během tzv. citlivého období, kdy se v mozku vytvářejí centra pro řeč. Proto je prvním jazykem, který by si dítě mělo osvojit a má pro to podmínky, jazyk znakový, který umožní jeho přirozený jazykový i kognitivní rozvoj, uspokojí jeho komunikační, emocionální a sociální potřeby. Mluvenému jazyku se pak záměrně učí, protože znalost mluveného jazyka usnadní dítěti začlenění do společnosti.
Pokud jde o terminologii, Josef Jabůrek záměrně používá termínů první a druhý jazyk. Termín jazyk mateřský může být v mnohém matoucí. Většina neslyšících dětí se totiž rodí do slyšících rodin a jazyk jejich matky, jak by se dal chápat mateřský jazyk, je mluvený jazyk. Mateřský jazyk je definován jako jazyk země, ve které jsme se narodili, ve které žijeme. Proto raději ve spojení s neslyšícími používá termínů první a druhý jazyk.
Jakým způsobem si má tedy dítě osvojit oba jazyky řeší právě různé programy bilingválního vzdělávání. Na čem se shodují je, aby dítě mělo od malička možnost osvojovat si pro něj přirozený znakový jazyk, aby se stýkalo s dětmi neslyšícími, s dalšími neslyšícími osobami, aby se rodiče nějakým způsobem znakový jazyk učili."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13967
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse