Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Absolventské práce > > Biomasa: zdroje obnovitelné energie - absolventská práce

Biomasa: zdroje obnovitelné energie - absolventská práce

Kategorie: Energetika

Typ práce: Absolventské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o závěrečnou maturitní práci týkající se spalování biomasy, technologie spalování, materiálech a navržení firmy s podnikatelským i finančním plánem.

Obsah

Úvod
Teoretická část
1
Využití fytomasy a fytopali jako zdroje obnovitelné energie
1.1
Pojem fytomasa
1.2
Původ fytomasy
1.3
Světový potenciál biomasy
2
Význam fotosyntézy pro bioenergetiku
3
Požadavky na energetické rostliny
4
Formy fytopaliv
4.1
Pevná fytopalive
4.2
Kapalná fytopaliva
4.3
Plynná fytopaliva
5
Pevná fytopaliva
5.1
Dělení fytopaliv podle původu
5.2
Sledované vlastnosti fytopaliv
6
Zpracování a využití fytopaliv
6.1
Palivové dřevo, polena a polínka
6.2
Palivo z kůry jehličnanů
6.3
Průmyslová dřevní štěpka
6.4
Piliny, hobliny a dřevní prach
6.5
Štěpka lesní z rychle rostoucích dřevin
6.6
Dřevní peletky a brikety
6.7
Palivová sláma, palivová obilní hmota a energetické byliny
6.8
Možnosti využití biopaliv
Praktická část - Představení soukromé firmy EKO v.o.s.
8
Výchozí podmínky realizace podnikatelského záměru
8.1
Výroba dřevních peletek
8.2
Technologie výroby dřevních peletek
8.3
Chlazení dřevních peletek
8.4
Sstanovení cen kotlů
9
Charakteristika kotlů Verner
10
Ekonomická prognostika na rok 2005
10.1
Zakladatelský rozpočet
10.2
Logistika
10.3
Silné a slabé stránky podniku
10.4
Ceny kotlů pro rok 2005
10.5
Ceny dřevěných peletek
10.6
Ceny autodopravy živnostníka p. Nováka
Závěr
Seznam použité literatury a dalších pramenů

Úryvek

"Obsah popele:
V porovnání s pevnými fosilními palivy, zejména s hnědým uhlím (až 30% popele) mají fytopaliva popele relativně málo. U čistého dřeva je to jen 0,5 až 1%, u kůry 2 – 5 a více% (podle anorganického znečištění), u stébelnin 5 – 6%.
Málo popela je na jedné straně výhodou, protože obsah energeticky využitelné sušiny je vyšší, na druhé straně však nízký obsah způsobuje problémy na roštech, které nejsou chráněny proti teplu z hoření a mohou je poškodit. Proto se fytopaliva jednoznačně nemohou spalovat v kotlích na koks nebo uhlí. Také při spalování uhlí s fytopalivy, musí vždy uhlí zůstat ve spodní vrstvě na roštu, který je pak popelem z uhlí chráněn. Pro fytopaliva speciálně konstruované topeniště mají rošty duté a chlazené vodou nebo rošty zcela chybí, ale prostor, kde se nachází popel je chlazen většinou vodou.
Pokud nejsou používány rošty vůbec, pak se jedná o jakési keramické topeniště s četnými průduchy primárního spalovaného vzduchu.
Závažnějším problémem je spékavost popele, respektive nižší teplota lepení, měknutí, tavení a tečení. U čistě dřevního popele je to teplota 1200 – 1300o C, při které dřevní popel teče a po ochlazení se spéká do škváry. U stébelnin začíná popel lepit a měknout při teplotách kolem 860o C a tavit při teplotě 1000o C, což může způsobovat potíže tak, že na konci roštů musí být použit drtič škváry.

Tvar a velikost základních forem paliv:
Tvar a velikost základních forem fytopaliv musí být v souladu s topeništěm, pro které je určeno. Cílem je vytvoření základních standardů, norem, podle kterých by se fytopaliva dodávala na trh paliv, který se teprve potom může vytvořit. Ve světě zatím převažují polena a polénka, i když podíl štěpky stále narůstá a roste podíl peletek a briket asi o 2 – 3 % ročně. Problémy na trhu nastávají zejména u dřevní štěpky, protože používané štěpkovače – šnekové, bubnové, diskové štěpku velice rozdílných parametrů. Ty ovlivňují jak objemovou hmotnost sypaného materiálu, tak mechanické vlastnosti při manipulaci ( ucpávání, klembován) a zejména při dosoušení. Proto se v EU připravují základní standardy fytopaliv, které budou specifikovat fytopaliva ve všech ohledech co do tvaru, velikosti, obsahu vody, výhřevnosti, cizorodých látek atd. ČR se k tomuto procesu normování postupně připojuje.

Tvar a velikost fytopaliv:
V přirozeném stavu mají fytopaliva desítky forem – od klád lesních stromů – po dřevní prach nebo balíky stlačených stébelnin. Pokud se fytopalivo spaluje v místě vzniku na formě příliš nezáleží, pokud dodavatel kotle vyhoví specifickým požadavkům zákazníka na palivo. Jakmile se dostane palivo na trh, záleží již na jeho formě. Rozvíjí se proto prodej dřeva ve formě polen a polínek, štěpky začleněné do několika kategorií (podle velikosti částic a obsahu vody), peletek a briket, zejména s vysokým stlačením. U stébelnin je vůbec vyloučena přeprava volně ložené slámy a řezanky na větší vzdálenost a sláma se prodává výhradně ve formě obřích balíků s vysokým stlačením nebo peletek a zejména briket, i když v porovnání s dřevními briketami se slaměných prodává málo a slouží spíše pro vlastní spotřebu výrobce.
Snaha o standardizaci ústí v Evropě ve vypracování všeobecně platných norem – po kterých volají především výrobci kotlů, pro něž je standardizace významnější než pro výrobce paliv. K vlastním normám na biopaliva jsou vypracovány další normy postupů pro ověřování paliv dle norem, zejména s ohledem na zjišťování obsahu cizorodých látek a normy pro omezování emisí škodlivin ve spalinách.
Z uvedeného je patrno, jak významná je záležitost normování paliv, které budou v budoucnu tvoři významný podíl při zajišťování energie z místních zdrojů. Stejně tak jsou důležité normy pro stanovení obsahu škodlivých emisí ve spalinách."

Poznámka

Jedná se o závěrečnou práci k maturitní zkoušce. Práce čerpala z těchto URL, které nejsou uvedené v seznamu použité literatury: http://www.pharaoh.cz/02/index.php?str=peletky&id=fytopaliva
http://212.71.135.254/vuzt/poraden/prirucky/p2006_07.pdf
http://www.tzb-info.cz/soubory/sladky_ohlednuti.doc
http://verner.brantac.cz/blob.php?id=0430c4e6783c08

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10506
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse