Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Bitva u Marathónu

Bitva u Marathónu


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o heslovitý popis průběhu bitvy u Marathónu, odehrávající se r. 490 př.n.l. Součástí je popis důvodů, proč a kdy k bitvě došlo, kdo proti sobě stál, jaký byl výsledek nebo co je odkazem této události do dnešních dnů.

Obsah

1.
Důvod
2.
Dějiště
3.
Soupeři
4.
Datum
5.
Vojska
6.
Ztráty
7.
Velitelé
8.
Příprava
9.
Bitva
10.
Další průběh
11.
Sportovní výsledek

Úryvek

"bitva - podnikly frontální útok a ½ Peršanů odjela na lodích dobýt Athény
- Řecko využilo křídel na úkor středu a vrhlo se na Peršany (klusem)
- Řecká křídla zahnala Peršany a ti utíkali, ale Peršané prorazily střed Řecké formace
- křídla se, ale vrátila a pustila se do útoku na střed perské formace
- záhy ji obklopily a obklíčily (z něj se sice mnozí dostali, ale mnozí ne)
- všichni Peršané opouštěli bojiště, aby se zachránily na lodích
- teď už je Řekové pronásledovali a zajali 7 lodí (zbytek utekl)
další průběh - Miltiades věděl, že část Peršanů dál míří na Athény
- s většinou armády se vydal na spěšný pochod k Athénám
- spojili se s spartskými vojáky a vydali se na 33 km dlouhý pochod, v plné
výstroji a velkém vedru
- do města dorazily hodinu před Peršany, ti nakonec po zhlédnutí armády (která
je předtím porazila u Marathónu) ani nezačali bojovat a opustili Řecko
- bitva u Marathónu se tak zařadila mezi nej. bitvy světa (vždyť šlo o jedno z
největších vítězství Řeků v celé jejich historii)"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku a obrázek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45e9752c96611.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
Bitva_u_Marathonu.doc (53 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse