Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky

Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlakyKategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručný rozbor Hrabalova díla s následným zaměřením na novelu Ostře sledované vlaky. Autor sleduje nejdříve rysy Hrabalovy tvorby a vytváří přehled jeho stěžejních děl. Poté se pokouší charakterizovat různá období Hrabalovy literární tvorby. Následuje samotný rozbor novely. Všímá si jazykové stránky, obsáhleji popisuje děj knihy.

Obsah

1.
Životopis autora
2.
Rysy jeho tvorby
3.
Další jeho díla
4.
Členění díla Bohumila Hrabala
5.
Ostře sledované vlaky
5.1.
Literární druh
5.2.
Literární žánr
5.3.
Jazykové prostředky
5.4.
Slovní zásoba
5.5.
Děj
5.6.
Citace

Úryvek

"Rysy jeho tvorby:
- osobité a neopakovatelné vidění světa
- většina Hrabalových próz nemá souvislý děj, výjimku tvoří např. Ostře sledované vlaky
- jeho texty jsou plynulým tokem jednotlivých, někdy zdánlivě nesouvislých příběhů, často proto hovoříme o metodě koláže či o linii automatického záznamu (jednoznačně prozrazuje vliv surrealismu a dadaismu)
- svět kontrastů – krása a ošklivost, hrůza a naděje, krutost a něha
- Zájem o lidi z periférie (pražská Libeň)
- Hrabal se nevyhýbá erotice, černému humoru a groteskním scénám
- Hrabalův postřeh - vše se prý skutečně stalo a Hrabal naslouchal nejen přátelům v hospodách
- hovorový jazyk, trefný, někdy drsný; autor se vyhýbá přesnější a podrobnější psychologické kresbě – vše je nasměrováno k expresivnímu zabarvení textu

Další jeho díla:
- První knihy: Perlička na dně – „perličkou na dně“ se rozumí dobré jádro lidí, jejich moudrost, upřímnost, citová ryzost
- Pábitelé –„pábení“ označuje zvláštní druh vyprávění, autentické hovory lidí, spontánní, kde vedle samotného sdělení hraje roli složka poetická, fantazijní, až téměř bájná. Pábitelé dělají vše zamilovaně, dychtí po poznání, jsou doslova posedlí vyprávěním a dokážou být až zaslepeni nějakou svou činností, jsou naplnění obdivem ke skutečnosti a k rozmanitosti světa Taneční hodiny pro starší a pokročilé – literární experiment, celý text z 1 věty
- Povídky: Ostře sledované vlaky; Taneční hodiny pro starší a pokročilé; Pábitelé; Morytáty a legendy; Inzerát na dům, ve kterém nechci bydlet; Skřivánci na niti; Perlička na dně; Fádní odpoledne; Toto město je ve společné péči obyvatel.
- Vzpomínkové prózy: Městečko, kde se zastavil čas; Postřižiny; Krasosmutnění; Slavnosti sněženek.
- Romány: Obsluhoval jsem anglického krále; Něžný barbar
- Vrcholné dílo: Příliš hlučná samota.
- Autobiografická trilogie: Svatby v domě; Vita nuova; Proluky.
- Filozofické úvahy : Dopisy Dubence (čtyři svazky)
- Díla 80. let: Harlequinovy miliony; Kluby poezie; Uragán nad Prahou."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4fc503e88c568.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Hrabal_Ostre_sledovane_vlaky.doc (57 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse