Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky

Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlakyKategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Práce seznamuje s dějem, postavami, tématem či uměleckými prostředky novely Ostře sledované vlaky. Přidává také informace o autorovi.

Obsah

1.
Údaje o knize
2.
Informace o autorovi
3.
O díle
4.
Děj
5.
Hlavní postavy
6.
Téma, námět, předloha
7.
Umělecké a kompoziční prostředky
8.
Vliv

Úryvek

"Název: Ostře sledované vlaky
Autor: Bohumil Hrabal

Druh: próza
Žánr: novela

Místo a doba děje: 1945 (období protektorátu), západočeská nádražní stanice
Informace o autorovi: Hrabal byl český prozaik, jeden z nejvýznamnějších a nejosobitějších spisovatelů druhé poloviny 20. století, stal se nejpřekládanějším českým autorem 20. století, za své dílo byl několikrát oceněn, používá autobiografičnost, čerpal z autentických životních zkušeností
O díle: Ostře sledované vlaky představují žánr střední epiky, občasné odbočky od souvislé dějové linie představují zejména vzpomínky hlavního hrdiny, děj však směřuje k výrazné pointě. Charaktery jednotlivých postav příběhu jsou od počátku dané, v průběhu děje se příliš nemění. Výjimkou je hlavní hrdina, jehož přerod z naivního, přecitlivělého chlapce v muže je i ústředním tématem knihy.

Obsah:
Poslední válečná zima a maloměstské nádraží poblíž hranic tvoří kulisu snad nejznámější novely Bohumila Hrabala.
Hlavní postavou je mladý výpravčí Miloš Hrma, sotva dospělý, nebo spíš právě dospívající mladý muž, který právě zápasí s milostnými neúspěchy, které byly příčinou jeho pokusu o sebevraždu. Proti němu stojí výpravčí Hubička, veselý místní donchuán, kterého právě vyšetřují nadřízení pro mravní přestupek, jehož se dopustil tím, že potiskl zadeček telegrafistky Zdeničky Svaté úředními razítky.
Vyšetřovací komise najde Hubičku s Hrmou na stanici polospící a přednostu stanice v holubníku. Hubička je uznán nevinným, ale přednosta stanice je uznán nezpůsobilým k povýšení.
Zdánlivě bezstarostný a poživačný Hubička překvapí Hrmu oznámením, že se chystá zničení transportu zbraní (ostře sledovaného), který má po půlnoci projíždět stanicí. Zatímco přednosta odchází na večeři k hrabatům Kinským, Hrma se rozhodne, že se do spiknutí zapojí a sám hodí bombu do vlaku. Na stanici přichází spojka sinformacemi. Je to krásná žena, která projeví Hrmovi náklonnost a v předvečer záškodnické akce se v jejím náručí Hrma stane mužem. Plný sebevědomí a hrdosti vydá se splnit zamýšlený úkol, vyleze na staniční semafor a skutečně se mu podaří hodit do německého vlaku bombu. Uvidí ho však při tom německý voják, na kterého Hrma vystřelí a ten jej rovněž postřelí. Oba padají do příkopu vedle kolejí, kde umírají. Němec v bolestech, Hrma s hrdostí na svůj čin, ale zároveň s lítostí nad umírajícím Němcem a pýchu nad záškodnickým činem doprovází pocit marnosti nad smrtí a válkou vůbec.

Hlavní postavy + charakteristika:
Hunička – výpravčí, obdivovatel žen
přednosta – jeho zálibou je chov holubů
Miloš Hrma – 22-letý výpravčí, který se zrovna zaškoloval, má problémy se svou první láskou Mášou, válka pro něj byla méně důležitá než to, že se stává mužem, citlivý

Téma: válka, činy hlavních postav
Námět: nesmyslnost války, která zasahuje do každodenního života lidí, inspirace reálným životem, rodinou i přáteli
Předloha: skutečná událost – výbuch německého muničního vlaku odpáleného časovým spínačem skupinkou partyzánů 2.3.1945
Umělecké a kompoziční prostředky: retrospektivní ich-forma – hlavní hrdina se ve svých myšlenkách vrací do minulosti a osvětluje tak příčiny současné situace, nezvyklá větná skladba, kontrast, tragikomika, erotika, černý humor, nekonečný proud řeči, obecná čeština, chronologický postup, retrospekce hlavního hrdiny, osobní trauma (Miloš Hrma), nasazení života v sabotážní akci
Vliv: byl natočen stejnojmenný film, který získal v roce 1967 Cenu Americké akademie filmových umění a věd Oscar za nejlepší cizojazyčný film"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5069ecc09ff99.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
B_Hrabal_Ostre_sledovane_vlaky.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse