Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky

Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlakyKategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Střední škola Edvarda Beneše Břeclav, příspěvková organizace, Břeclav

Charakteristika: Po základní charakteristice novely Ostře sledované vlaky z hlediska literárního druhu, žánru a formy se práce věnuje postavám knihy a shrnuje její děj. Doplněna jsou další díla autora a přehled dobové české tvorby. Na závěr jsou uvedeny zajímavosti k Ostře sledovaným vlakům.

Obsah

1.
Směr
2.
Druh
3.
Žánr
4.
Forma
5.
Postavy
6.
Děj
7.
Doba a místo děje
8.
Díla autora
9.
Další autoři té doby
9.1.
Linie exilová
9.2.
Linie samizdatová
9.3.
Underground
9.4.
Linie oficiální
10.
Zajímavosti

Úryvek

"Směr: ČESKÁ LITERATURA 1958-1968 – DRUHÁ VLNA VÁL. PRÓZY
Druh: Epické
Žánr: Novela
Forma: Próza  Novela je dělena na bezejmenné kapitoly.  Sleduje jednu dějovou linii  kontrast, tragikomika, erotika, černý humor, nekonečný proud řeči, obecná čeština  spisovná (hovorová, neutrální, knižní) čeština, vulgarismy  téma přerodu chlapce v muže  vypravěčem hlavní hrdiny, ich-forma  60. léta 20. století, politické reformy, doba „tání“, socialismus s lidskou tváří, srpen 1968  kritika režimu, Dva tisíce slov
Postavy&Povahy: Miloš Hrma - výpravčí, mladý, nezkušený, citlivý, lítostivý Hubička - výpravčí, "donchuán" Zdenička Svatá - telegrafistka Viktoria Freie - krásná Rakušanka Máša - dívka Miloše Děj: Miloš se coby muž dvakrát znemožnil před dívkou Mášou, nedokázal se s ní milovat. Podřezal si žíly. Stanicí projíždějí ostře sledované německé transporty a Miloš je zajat Němci. To by znamenalo smrt, ale Němec si všimne jeho jizvy na ruce a nechá ho jít. Pan výpravčí Hubička potiskl razítky zadek Zdeničce Svaté a je kvůli tomu podroben výslechu. Je shledán nevinným. Do stanice přichází Rakušanka Vikoria Freie, se kterou Miloš vyzkouší kanape a dokáže si, že je muž. Posílený tímto vědomím se zhostí úkolu vhodit bombu do ostře sledovaného transportu zbraní. Bombu vhodí, ale je přitom viděn Němcem. Miloš po něm vystřelí a Němec po něm také. Oba se dlouho trápí ve smrtelných bolestech, až Miloš ulehčí Němcovo trápení dvěma dalšími střelami. Vlak vybouchne. Popis situace: Do poslední chvíle, než jsem začal ztrácet z dohledu sebe sama, držel jsem se s tím mrtvým za ruku, a pro jeho neslyšící uši jsem opakoval slova vlakvedoucího té rakety, která přivezla ty zbědované Němce od Drážďan: "Měli jste sedět doma, na prdeli..."
Doba a místo děje:  V Protektorátu Čechy a Morava, druhá světová válka
 Dílo vzniklo v roce 1965 jako reakce na válku
 odehrává se na železniční stanici v dobách protektorátu, kudy projíždějí německé transporty
 Napsáno jako reakce na nesmyslnost 2. světové války, a to v období po válce (v roce 1965). Děj se odehrává roku 1945.
Díla autora:
Pábitelé Skřivánci na niti. Postřižiny Slavnosti sněženek. Příliš hlučná samota Obsluhoval jsem anglického krále."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50f06cd04cb7b.zip (332 kB)
Nezabalený formát:
B_Hrabal_Ostre_sledovane_vlaky.pdf (356 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse