Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky

Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice

Charakteristika: Práce je zaměřena na rozbor díla Ostře sledované vlaky od Bohumila Hrabala. Rozbor se věnuji nejprve Hrabalovu životu a jeho tvorbě. Následuje zařazení autora a charakteristika doby, včetně soudobých autorů. Práce dále zmiňuje další díla Bohumila Hrabala. Dále se práce věnuje pouze novele Ostře sledované vlaky, její charakteristikou, hlavními postavami, jazykem a stylem, dějem, hlavní myšlenkou a okolnostem vzniku a vlivu. V závěru stručně popisuje aktuálnost díla.

Obsah

1
Bohumil Hrabal
1.1
Život
1.2
Tvorba
2
Zařazení autora a charakteristika doby
2.1
Česká literatura 60. let 20. století
2.2
České próza 70. a 80. let
2.3
Soudobí autoři
3
Další Hrabalova díla
4
Ostře sledované vlaky
4.1
Celková charakteristika
4.2
Hlavní postavy
4.3
Jazyk a styl
4.4
Děj
4.5
Hlavní myšlenka díla
4.6
Okolnosti vzniku a vliv díla
5
Aktuálnost díla

Úryvek

"Bohumil Hrabal (1914-1997)
Život:
• Narodil se v Brně, zpočátku ho vychovávala hlavně babička
• Matka se provdala za Františka Hrabala a přestěhovali se do Polné, poté do Nymburku, kde Fr. Hrabal pracoval jako správce pivovaru
• Zde absolvoval základní školu a reálné gymnázium
• Hrabal se učil nerad, raději se toulal a pozoroval dění kolem sebe
• Pestrý život pivovaru Hrabala okouzlil, jednou přijel i Františkův bratr Josef, který přijel na krátkou návštěvu, ale zůstal zde až do smrti
• Josef si Hrabala získal, přilnul k němu víc něž k rodičům, inspiroval se na základě jeho příběhů
• Vystudoval práva v Praze, pracoval hlavně v nekvalifikovaných profesích (pojišťovací agent, balič starého papíru, výpravčí na nádraží,…)=> inspirace pro jeho díla
• 1963 se stal spisovatelem z povolání
• Od r. 1968 vydával své práce pouze v samizdatu a exilu, oficiálně knihy vydával až v roce 1989
• Zemřel na následky pádu z nemocničního okna"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5651a5cb02f88.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Bohumil_Hrabal__Ostre_sledovane_vlaky.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse