Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Boston Consulting Group (BCG) Matice

Boston Consulting Group (BCG) Matice

Kategorie: Strategický management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce z oblasti strategického managementu obsahuje podrobnou definici a představení BCG Matice jako nástroje strategického řízení. Nejprve vysvětluje, jaké jsou úlohy strategického plánování, co je to portfolio analýza. Téma BCG matice představuje v jejich kontextu. Poté opisuje jednotlivé kvadranty BCG matice jakožto klasifikaci portfolia. Závěr patří tomu, jaké strategie lze podle BCG zvolit, jejich alternativám i zhodnocení výhod a nevýhod využití matice.

Obsah

1.
Úvod
2.
Obecné představení strategického plánování
3.
Portfolio analýza
4.
Vysvětlení pojmu BCG matice (Growth-share matrix)
5.
Kvadranty BCG matice – klasifikace portfolia
5.1
Otazníky (anglicky Question marks)
5.2
Hvězdy (anglicky Stars)
5.3
Dojné krávy (anglicky Cash cows)
5.4
Bídní psi (anglicky Dogs)
6.
Závěry vyvozené z portfolio analýzy pomocí BCG matice – určení strategie
6.1
Dostupné alternativy strategií
6.1.1
Budování
6.1.2
Udržování
6.1.3
Sklízení
6.1.4
Zbavování se
7.
Trvale udržitelný rozvoj firmy aplikací vhodné strategie
8.
Závěr
9.
Zdroje

Úryvek

"Dojné krávy (anglicky Cash cows)
Tato část portfolia je hlavní finanční oporou firmy. Charakteristickými znaky těchto SBU jsou vysoký podíl na trhu a nízké tempo růstu trhu (obvykle nižším než 10 %). Z důvodu nízkého tempa růstu trhu nemusí firma financovat rozšiřování výrobních kapacit. Jelikož obchodní jednotka obsadila vedoucí postavení na trhu, plynou z jejího prodeje podniku mimořádné ekonomické výhody a dosahuje vyšších podílů na celkovém zisku. Dojné krávy tak přinášejí vysoké zisky, aniž by vyžadovaly rozsáhlou finanční podporu a tím produkují značnou peněžní hotovost. Tyto produkty obvykle vytváří tolik peněžních prostředků, že pokryjí vlastní potřeby a zároveň náklady na ostatní méně rentabilní aktivity. Tím zajišťují finanční zdroje pro podporu rozvoje nových podnikatelských aktivit, případně pro krytí ztráty z neziskových výrobků.
Firma využívá peněžních krav k financování nákladů na podporu svých hvězd, otazníků a bídných psů.
Jakmile dojná kráva ztrácí vysoký relativní tržní podíl, musí do ní firma investovat dostatek peněz, aby si svou vedoucí pozici v konkurenčním prostředí zachovala. V situaci, kdy kráva přestane generovat dostatek peněžních prostředků na podporu ostatních aktivit a naopak její podpora peněžní prostředky firmy spotřebovává, stává se z dojné krávy bídný pes.

Bídní psi (anglicky Dogs)
Do této skupiny spadají produkty, které jsou na konci svého životního cyklu. Perspektiva produktů v této skupině je téměř žádná. Psem je v rámci BCG matice produkt, který má malý tržní podíl a zároveň nízké tempo růstu trhu. Tyto aktivity jsou obvykle buď ztrátové, nebo málo rentabilní.
Příznačné pro výrobky ze skupiny „psů“ je, že se vyrábějí obvykle na zastaralém a méně výkonném zařízení. Naproti tomu k výrobě produktů ze skupin „otazníků“ a „hvězd“ se používá moderní výrobní zařízení s velkou finanční podporou.

Závěry vyvozené z portfolio analýzy pomocí BCG matice – určení strategie

Je zřejmé, že se pozice jednotlivých produktů v rámci jejich životního cyklu vyvíjejí - postupně mění svou pozici v portfoliu firmy. Úspěšné produkty začínají svůj životní cyklus jako otazníky, stávají se hvězdami následně dojnými krávami a na závěr svého životního cyklu se mění v psy. Právě proto je důležité z hlediska životaschopnosti firmy posuzovat nejen současnou pozici svých produktů v matici růst-podíl, ale také to, jak se jejich postavení vyvíjí.
Analýza aktuálního vývoje a pravděpodobnosti budoucího vývoje pozice produktu nám mohou velmi pomoci při stanovení marketingových cílů. Průběžná analýza prováděná prostřednictvím BCG matice nám umožní objektivně analyzovat situaci a následně provést taková rozhodnutí, která povedou k vytčeným cílům.
Velkou chybou, kterou by mohla firma udělat, je požadovat, aby se všechny SBU vyznačovaly stejným tempem růstu prodeje a stejnou rentabilitou. Právě portfolio analýza je vhodným nástrojem, který může ukázat na potenciál každého produktu zvlášť a pomůže vytyčit odlišné cíle a strategie pro jednotlivé produkty.
Jedním z cílů modelu matice BCG je hledání cest k získání finančních prostředků z vlastních zdrojů pro budoucí rozvoj. K dosažení tohoto cíle vede cesta skrze vyvážené portfolio, kdy skupina „peněžních krav“ vytváří finanční prostředky postačující na rozvoj a zvyšování tržního podílu u „hvězd“ a „otazníků“. Nevyvážené portfolio se vyznačuje tím, že má nadměrné množství psů či otazníků nebo příliš málo hvězd a dojných krav.
Strategie vždy navrhuje postup, který pomůže podniku dosáhnout silnějšího postavení na trhu.

Dostupné alternativy strategií

Budování

Cílem je zvyšování tržního podílu produktu a je-li to možné dosáhnout zvýšení výnosů. Tato strategie je vhodná zvláště pro rozvoj otazníků (potom je cílem přetvořit je na hvězdy)."

Poznámka

Obsahuje grafiku a schéma. Čistý text dosahuje cca 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21262
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse