Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Bratři Mrštíkové: Maryša - autoři a obsahy známých literárních děl 8/10

Bratři Mrštíkové: Maryša - autoři a obsahy známých literárních děl 8/10


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v hlavních rysech postihuje žánr, směr, témata a především děj dramatu Maryša bratří Mrštíků. Charakterizuje literární směr díla, uvádí stručné životopisy autorů a hru v několika větách popisuje. Po výčtu postav se druhá polovina práce celá věnuje ději dramatu. Předchozí část série naleznete zde Vladimir Nabokov: Lolita - autoři a obsahy známých literárních děl 7/10 a následující zde Anthony Burgess: Mechanický pomeranč - autoři a obsahy známých literárních děl 9/10.

Obsah

1.
Směrové zařazení
2.
O autorech
3.
Maryša
3.1.
Charakteristika
3.2.
Postavy
3.3.
Děj

Úryvek

"ALOIS A VILÉM MRŠTÍKOVI Maryša
Směrové zařazení
Dílo je typickou ukázkou českého realistického dramatu. Realismus je umělecký směr převážně druhé poloviny 19. století založený na kritickém pozorování skutečnosti, vychází z pravdivého vyobrazení lidské osobnosti s jejími rozmanitými vztahy k realitě. Často se věnuje tabuizovaným tématům či zobrazuje život nejnižších společenských vrstev. V realistických dílech se oproti minulé literární praxi objevují všechny již vrstvy jazyka jako hovorové prostředky, nářečí, argot a podobně.
Bratři Mrštíkovi
Alois Mrštík (1861 -1925) byl český prozaik a dramatik. Vystudoval učitelský ústav v Brně a pak postupně učil v několika jihomoravských obcích. Přispíval do Moravské orlice, Zlaté Prahy, Lumíru, Světozoru, Národních listů i Máje. Další jeho díla jsou například Nit stříbrná, Dobřé duše či Rok na vsi.
Vilém Mrštík (1863 -1912) byl český prozaik, dramatik a překladatel. Po nedokončeném studiu práv se plně věnoval literární a publicistické kariéře. Přispíval do mnoha časopisů. Ve svých dílech vyzdvihoval mravní hodnotu lidí, tvrdě odsuzoval bezohlednost a honbu za majetkem. Mezi další jeho díla patří například Stíny, Babeta, Verunka, Santa Lucia, Pohádka máje či Zumři. Dále překládal z ruštiny Dostojevského, L. N. Tolstého, Puškina, Gončarova.
Maryša
Je to divadelní hra v pěti jednáních z roku 1894, bývá řazena na vrchol české realistické dramatiky. Jedná se o sociální drama zobrazující úlohu peněz, genderově nerovné postavení a sílu předsudků tehdejší společnosti. Děj se odehrává roku 1886 v nějaké jihomoravské vesničce. Postavy užívají hanácké nářečí a do děje jsou začleněny i lidové písně.
postavy: Maryša -hlavní hrdinka, mladá dívka s romantickou duší Lízal -Maryšin otec, lakomý sedlák Lízalka -Maryšina matka Vávra -starší mlynář, vdovec se třemi dětmi Francek -chudý, ale odvážný chasník
V prvním jednání se odehrává Franckův odjezd na vojnu do Brna. Předtím se chce naposledy rozloučit se svou milou Maryšou, navštíví ji doma, ale Lízal ho vyžene, jelikož nechce, aby se chudý chasník stýkal s jeho dcerou. Nakonec se mu přece podaří se s Maryšou sejít, milenci si v slzách přislíbí věrnost a pak již Francek odjíždí. Paralelně s tím se odehrává Lízalův rozhovor s Vávrou. Lízal vyjednával mlynářův sňatek s Maryšou a výši věna. Vávra se snaží cenu vyšroubovat, aby mohl zaplatit své dluhy, ale nakonec souhlasí i s nižší sumou. Lízal to oznámí Maryše, ta to nejdřív chápe jako vtip, ale když pochopí, že to otec myslí vážně, začne se bránit a za žádnou cenu s tím nesouhlasí.
Na začátku druhého jednání probíhá rozhovor mezi Lízalovic sousedkou a Maryšou, sousedka Vávru vychvaluje jak se dá, po chvíli se k ní přidá i Lízalka, ale Maryša se nenechá zviklat a oponuje, že Vávra svou bývalou ženu bil, čeleď týrá a že ona se do svatby nutit nenechá. Všichni ji přemlouvají a nakonec se přidá i její drahá babička. V tom přijde Lízal a zlobí se, že dcera ještě není připravená, za chvíli přece už přijede ženich, ať se jde obléct. Maryša padne na kolena a pláče, prosí, aby si Vávru brát nemusela, ale otec je neoblomný. Za chvíli přichází Vávra, i jeho Maryša prosí, ať svatbu zruší, ten jí ale slibuje, jak se s ním bude mít dobře a svatbu nezruší. Maryša se tedy vztekle odejde převléct a brzo již odjíždí na svatbu.
Třetí jednání se odehrává o dva roky později. Ve venkovské hospodě sedí Francek, jenž se zrovna vrátil z vojny, a povídá si s hospodským o Maryše, pořád ji miluje. V tom vejde Maryša, jde koupit maso, je úplně bledá a bez života, s Franckem se jen chladně přivítá a odchází. V lokále sedí i Lízal, pije pivo a vypadá zasmušile, se svou dcerou spolu již dlouho nemluví. Přijde k němu hospodský a povídá, že Maryša odchází z hospody s Franckem, ale Lízal na to nijak nereaguje. Za chvíli přijde sluha a předává Lízalovi nějaké papíry, Vávra ho žaluje, jelikož mu Lízal stále nezaplatil dohodnutou sumu. Ten se po jeho odchodu na celou hospodu rozčiluje, že Vávrovi nic platit nebude, neboť jeho dceru týrá, a rozhodne se vzít Maryšu zpátky domů. V tom vejde Vávra a následuje hádka mezi ním a Lízalem, která skončí až po příchodu Francka. Ten se chová velice vesele až drze a později na celou hospodu rozkřikuje, že se bude s Maryšou stýkat za Vávrovými zády.
Čtvrté jednání začíná rozhovorem Lízala s Maryšou, jsou u Vávrů doma a Lízal ji přemlouvá, aby se vrátila s ním domů. Maryša ale tvrdohlavě odmítá, tak Lízal s nepořízenou odchází. Chvíli poté přichází dovnitř Francek, děvečka ho pustí dovnitř i přes Maryšiny námitky. Francek Maryšu přemlouvá, aby s ním utekla do Brna, ale ona to zavrhuje. Francek přesto trvá na tom, aby si to rozmyslela, že ji v noci bude čekat u splavu, pak odchází. Poté přichází Vávra a křičí na ženu, koho tam měla, že viděl odcházet nějakého chlapa. Maryša zapírá, ale nakonec všechno prozradí, protože Vávra vyhrožuje násilím na děvečce. Ten pak popadne pušku a odchází na Franckem. Ozývají se výstřely, ale Francka netrefil. Vávra se vrací zpátky, zřejmě pro další náboje, ale Maryša mu v dalším odchodu zabrání a také pošle děvečku se vzkazem pro Francka, další den s ním uteče.
V pátém jednání Vávrovi snídají, Vávra sedí u stolu s dětmi a Maryša stojí u sporáku. Maryša podává manželovi otrávenou kávu, přitom spolu klidně rozmlouvají. Vávra kávu vypije a odchází ven, ale hned za dveřmi se skácí. To přivolá velký rozruch, děvečky se Maryši vyptávají a ta vše přiznává."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f12f5c70dd9e.zip (57 kB)
Nezabalený formát:
Mrstikove_Marysa.pdf (59 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse