Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Bůh je jediná bytost, která vládne, aniž musí existovat - úvaha

Bůh je jediná bytost, která vládne, aniž musí existovat - úvaha


Kategorie: Religionistika/Náboženství

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vyjádření osobních názorů autorky na dané téma. Autorka se zamýšlí nad otázkou, kdo je Bůh, proč stvořil zem, a proč zrovna tímto způsobem. Kdo Boha viděl, jaké máme důkazy o jeho existenci. Kdo vymyslel pravidla náboženství - zda Bůh, nebo lidé ze strachu. Kdy, proč a kdo vlastně napsal Bibli. Proč právě Ježíš je považován za symbol křesťanství? V práci se prolíná autorčino přesvědčení o neexistenci Boha. Je zde položeno mnoho otázek, na které není odpovězeno.

Obsah

1.
Bůh je stvořitel světa - Vládne Bůh?
2.
Bůh stvořil zemi - nástrahy Boha
3.
Víra šířená na důkazech či strachu?
4.
Kdo vymyslel „pravidla“ náboženství?
5.
Pochybnosti o existenci Boha
6.
Proč a pro koho Bible?
7.
Kdo byl Ježíš?
8.
Závěr - vlastní názor na křesťanství

Úryvek

"Kdo vymyslel „pravidla“ náboženství? Sám Bůh? Ne, to sami lidé se začali obávat svých činů, činů ostatních a začali mít strach i ze samotného života. To člověk zavedl modlitbu. To on k ní sepsal slova a řekl: „Tato slova využijme jako způsob komunikace s Hospodinem.“ Souhlasí s tím Bůh vůbec?

Jestliže na chvilku připustím, že přeci jen existoval, či stále existuje, co po lidech požaduje? Věřící člověk je na bohu až někdy závislý, ale co Bůh? Má ještě zájem o lid a zemi?

Jak zní v přikázání: „Nebudeš mít jiného boha kromě mě.“
Lidé začali pochybovat o jeho existenci. Byli to materialisté a nevěřili jen slovu. Chtěli vidět toho, komu obětují své životy. Nemohli doufat, že ten vzduch okolo nich je Bůh. Proto roztavili zlato a vytvořili si z něj zlatého býčka, jako symbol víry. Avšak Mojžíš přišel vzápětí s přikázáním. Opravdu Bůh nechtěl, aby lidé začali uctívat více býky než jeho? Nebo se snad obával sám Mojžíš, že by jeho snažení přišlo nazmar?

Co když vše není založeno na dobru, ale na zlu? Nejde o spojenectví Boha, či jiné,druhé osoby a Mojžíše? Není to pouze dobře zinscenovaná historie křesťanství? Vždyť i v dnešní době dobří lháři dokázali obalamutit lid a ujmout se vlády. Nebyl i ten dávný lid tak naivní? Neudělali z mouchy velblouda? Stačilo pár slov, že Bůh existuje, a pak se o vše postaral sám lid. Sami začali stavět kostely, chrámy, světice. Začali psát příběhy, bible, motlitby.

Kdy, proč a kdo vlastně napsal Bibli? Stydí se za svou práci? Pro koho se Bible zpočátku psala? Nebyla publikována hned, psala se v utajení. Původně se sepisovala jako tajné spisy. Byl pro to snad nějaký důvod? A jak dlouho po Adamovi a Evě se začala psát? Jak přesně věděli, co a kdy Bůh řekl? Kdo měl tak vynikající paměť? Není to až příliš dlouho? Akorát na to, aby se ze skutečnosti vytvořila pohádka. A kdo nám dokáže, že se to opravdu stalo? Nepsali pouze své sny? Je známo, že i v dávných dobách byly známy omamné látky, používané kněžími, druidy, čarodějnicemi, ale i významnými vědci, astrology a filozofy? Není Bible pouze soupis halucinaci, výmyslů a úvah? Není to knížka napsaná pod vlivem drog? Nepopisuje jen „let do jiné dimenze“? není křesťanství tedy náboženství právě těch, kteří jsou v dnešním světě považování za „odpad“ společnosti?

A kdo to byl Ježíš? Dnes je považován za symbol křesťanství. Ale proč právě on? Vždyť tu bylo více proroků, léčitelů, králů a světců. Mnoho těch, kteří rozšiřovali křesťanství, dobro a spravedlnost. I těch, kteří hlásali, že jsou Božími syny. Měl Ježíš vlastní důkaz Boží existence, nebo své přesvědčení zakládal na názorech o objevech Mojžíše, možného podvodníka a lháře? Jaký je pravý důvod Ježíšova ukřižování? Byl ztělesněním zla, nebo byl pouze tulák? Prokoukli ho, nebo se ho báli?"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48c0142a42a22.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Buh_jedin_bytost.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse