Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Buněčný cyklus

Buněčný cyklus


Kategorie: Biologie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace, Brno

Charakteristika: Práce obsahuje téma z biologie jako je buněčný cyklus. Rozebírá dělení buněk, cykly a fáze mitózu a meiózu.

Obsah

BUNĚČNÝ CYKLUS
1.
Dělení buněk
a. prokaryotní buňky
b. eukaryotní buňky
2.
Cykly a fáze
a. M-fáze
b. Interfáze
3.
Mitóza
4.
Meióza, heterotypické + homeotypické dělení

Úryvek

"DĚLENÍ BUNĚK
1. prokaryotní buňky – příčné / podélné dělení
2. eukaryotní buňky – buněčný cyklus – sled dějů před samostatným dělením buňky
a. replikace DNA
b. růst buňky
c. dělení (rozchod) chromozomů
d. rozdělení buňky
CYKLY A FÁZE
1. M-fáze
a. mitóza (dělení jádra)
b. dělení buňky (cytokineze)
2. Interfáze – mateřská buňka bude mít dostatek energie a materiálu na rozdělení dceřiné buňky
a. G1 – první přípravná fáze
o buňka roste, metabolismus
o na konci – 1. kontrolní bod – rozhodnutí, zda se buňka bude dělit nebo vstoupí do fáze klidu (G0) – buňka se dále nedělí
b. S – replikuje (množí) se DNA – zdvojuje se množství DNA v jádře
c. G2 – druhá přípravná fáze
o buňka roste, metabolismus
o zdvojuje se počet organel
o příprava na mitózu
o 2. kontrolní bod – rozhoduje o vstupu do mitózy
MITÓZA – vznik dvou geneticky shodných buněk
1. Profáze
o kondenzace chromozomů
o rozpuštění jadérka
o rozdělení centriol centrozómu a rozchod k opačným pólům buňky
o vznik dělicího (mitotického) vřeténka
o rozpuštění jaderné membrány
2. Metafáze
o chromozomy se srovnávají v centrální (rovníkové) rovině buňky
o dělicí vřeténko se napojuje na centromeru chromozomů
o na konci fáze se centromery rozdělují"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5733a1c9bef57.zip (432 kB)
Nezabalený formát:
Bunecny_cyklus.pdf (445 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse